Natječaj za suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, društvenih znanosti, psihologija, 10. 2. 2021.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom polju psihologija
– dobro poznavanje psihologije razvoja karijere u adolescenciji, s naglaskom na obiteljske utjecaje
– dobro poznavanje psihometrije, multivarijatnih statističkih analiza te kvantitativne i kvalitativne istraživačke metodologije u području psihologije
– odlično poznavanje rada na računalu, pogotovo rada u programima za statističku obradu podataka
– odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Dodatni uvjeti (prednost):

– iskustvo rada na znanstveno-istraživačkim projektima iz područja psihologije karijere
– objavljeni znanstveni i stručni radovi iz područja razvoja karijere u adolescenciji, s naglaskom na obiteljske utjecaje
– izlaganja na znanstvenim konferencijama
– lakoća verbalnog izražavanja u pisanoj formi (na hrvatskom i engleskom jeziku), sposobnost javnog prezentiranja, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, savjesnost, pedantnost, izgrađene radne navike, spremnost na timski rad, želja za učenjem i usavršavanjem

Uz prijavu (obvezno potpisana i datirana) prilaže se:

– životopis (EU standard)
– dokaz o stečenom stupnju doktora znanosti u polju psihologija
– potpisana izjava o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, institucija nositelja projekta, trajanje projekta, voditelj projekta)
– popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova
– popis izlaganja na konferencijama
– dva pisma preporuke (od sveučilišnih profesora i/ili znanstvenika)
– potpisano motivacijsko pismo
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i sl.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te obvezno priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti intervju za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti, znanja engleskog jezika i znanja rada u osnovnim programima za statističku obradu podataka.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, isključivo e-putem na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Zagreb, 10. 2. 2021.

Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb