Dr. sc. Anita Bušljeta Tonković i dr. sc. Slaven Gašparović objavili nacionalno izvješće o ruralnim NEET mladima

U sklopu COST akcije CA 18213: Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion dr. sc. Anita Bušljeta Tonković iz Instituta Ivo Pilar i dr. sc. Slaven Gašparović s Odsjeka za geografiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu objavili su nacionalno izvješće o ruralnim NEET mladima pod naslovom Rural NEETs in Croatia: 2009/2019 Overview.NR-CROATIA-09-19

– Nacionalno izvješće Rural NEETs in Croatia: 2009/2019 Overview

Izvješće govori o mladima u ruralnim prostorima u Hrvatskoj koji predstavljaju marginaliziranu skupinu upravo stoga što nisu zaposleni, niti su uključeni u sustav obrazovanja ili dodatne edukacije (engl. NEET). To su NEET ruralni mladi u dobi između 15 i 34 godine, a podaci se odnose na razdoblje od 2009. do 2019. U izvješću su korišteni sljedeći pokazatelji: broj mladih i njihov udio u ukupnom stanovništvu, zaposlenost i nezaposlenost, stupanj postignutog obrazovanja i udio NEET populacije. Navedeni pokazatelji prikazani su kroz stupanj urbanizacije kao središnji kriterij, omogućujući tako usporedbu između ruralnih područja, manjih gradova i predgrađa, velikih gradova i cijelokupne države. Podaci u Izvješću upućuju na činjenicu kako je udio NEET populacije u Hrvatskoj veći u ruralnim prostorima u usporedbi s gradovima te manjim gradskim naseljima i predgrađima, što ukazuje na teritorijalne nejednakosti u dostupnosti zaposlenja i mogućnostima obrazovanja.

Nacionalno izvješće za Hrvatsku objavljeno je zajedno s još trinaest izvješća iz drugih zemalja Europske unije, Istočne i Jugoistočne Europe: National Reports about Rural NEETs 2009-2019.

COST akcija CA 18213: Rural NEET Youth Network

Područni centar Gospić

Također provjeri

Projekt WORKMOBIL: UsklađenUnutareuropske radne migracije mladih u kontekstu suvremenih teorija karijere

Projekt UsklađenUnutareuropske radne migracije mladih u kontekstu suvremenih teorija karijere (WORKMOBIL) izvodi se u Institutu… Pročitaj više o Projekt WORKMOBIL: UsklađenUnutareuropske radne migracije mladih u kontekstu suvremenih teorija karijere