Objavljena studija Franka Miroševića DUBROVNIK U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1929. – 1941.

Kao 42. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga Franka Miroševića DUBROVNIK U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1929. – 1941.Iz Predgovora

 

Želio sam da ovom knjigom Dubrovnik dobije cjelovitu povijest koja je nezamisliva bez obrade događajne i političke povijesti u vrijeme tzv. „velikih promjena“, kako nazivaju međuratno razdoblje od Kraljevine Jugoslavije do izbijanja Drugoga svjetskoga rata. – Iz Predgovora

Franko Mirošević
DUBROVNIK U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1929. – 1941.
Biblioteka Studije. – Knjiga 42.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2020. – 254 str.
ISBN 978-953-7964-76-4

– Prikaz knjige: Zdravko Bazdan, Glas Grada, br. 812, 23. 10. 2020., str. 30.

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

PREDGOVOR

UVOD
Obilježja velikih promjena
Kraljevina SHS/Jugoslavija
Banovina Hrvatska

DUBROVNIK U OKVIRIMA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE I BANOVINE HRVATSKE
Političke stranke
Položaj unutar nametnutih granica
Diktatura i njene posljedice
Prividna obnova političkoga života
Jugoslavenska radikalna seljačka demokracija (JRSD)
Promjena naziva u JNS i djelovanje
Jugoslavenska radikalna zajednica
Ostale režimske stranke u gradu
Hrvatska seljačka stranka (HSS) i Samostalna demokratska stranka (SDS)
Komunistička partija jugoslavije (KPJ)
Nacionalističke organizacije
Ustaški pokret
Četnička organizacija
Odraz stvarnoga stanja
Parlamentarni izbori i stranačke borbe
Predizborne aktivnosti za izbore 1931.
Rezultati glasanja u dubrovačkom izbornom kotaru
Dubrovnik iskazao hrvatsku pripadnost – izbori 1935.
Skupštinski izbori 11. prosinca 1938.
Hrvatski Dubrovnik u znaku izbornih rezultata

DUBROVAČKA GRADSKA OPĆINA
Organizacijsko-administrativni ustroj gradske općine
Uvođenje nove vlasti u općini nakon proglašenja diktature
Nova općinska uprava 1936.
Uvođenje nove općinske uprave 1939.
Rad općinske/gradske vlasti (1929.-1941.)
Sporazum s Državnim vojnim erarom
Zajam na zajam – neuspjeli pokušaji rješenja
Nastavak problema i krize gradske vlasti

STANOVNIŠTVO GRADA DUBROVNIKA
Struktura prema popisima stanovništva
Struktura do 1931.
Struktura 1931.
Migracije – iseljavanje i doseljavanje
Struktura društvenih slojeva
Svakodnevica društvenih slojeva u Dubrovniku
Politička elita
Privredna elita
Intelektualna gradska elita
Srednji društveni sloj
Niži društveni sloj
Radnička svakodnevica
Obustave rada – štrajkovi i bitka za zaštitu prava radnika

GOSPODARSTVO
Grane proizvodnje
Obilježje poljoprivredne proizvodnje
Pomorstvo
Industrija, obrt i trgovina
Bankarstvo
O razvoju turizma u gradu
Negativni odraz na turizam

URBANI RAZVOJ
Nastanak novog Dubrovnika
Izgradnja turističkih objekata i stambenih zgrada
Komunalni problemi i snažna urbanizacija
Elektrifikacija
Vodoopskrba i kanalizacija
O izgledu pojedinih dijelova grada
Luka Gruž
Gradski i javni promet
Briga o razvoju grada i značenje društva Dub
O Banovinskoj bolnici

OBILJEŽJE GRADSKOGA ŽIVOTA
Problemi života u gradu
Najskuplji grad u državi
Kriminal – posljedica siromaštva
Državni teror, nesigurnost građana i sukobi političkih skupina
Kaznena djela
O različitim događanjima
Političke proslave
Režimske proslave i obljetnice
Proslave i obljetnice s hrvatskim predznakom
Polemike o hrvatskom Dubrovniku u mjesnom tisku

VJERSKI ŽIVOT U DUBROVNIKU
Oblici religioznosti Dubrovnika
Blagdan sv. Vlaha
O djelovanju biskupa Carevića
Plod društvene angažiranosti Crkve

SVEOPĆE PRILIKE NA PODRUČJU KULTURE, PROSVJETE I SPORTA
Društveno-kulturni život
Glazbena, pjevačka i dramska djelatnost
Odlika prosvjetnoga života
Sportski život
Djelovanje sokolskih organizacija
Hrvatski junak
Ostala sportska društva

EPILOG
Ususret drugom svjetskom ratu – 1941.

SAŽETAK
SUMMARY
IMENSKO KAZALO
IZVORI I LITERATURA
POKRATE
O AUTORU


Iz Predgovora

Knjiga Dubrovnik u Kraljevini Jugoslaviji 1929. – 1941. rezultat je nastavka dugogodišnjih istraživanja o tom značajnom dalmatinskom gradu. Budući da su već objavljene moje knjige Počelo je 1918. … Južna Dalmacija 1918. – 1929. i Dubrovački kotar u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941. – 1944., želio sam da ovom knjigom Dubrovnik dobije cjelovitu povijest koja je nezamisliva bez obrade događajne i političke povijesti u vrijeme tzv. „velikih promjena“, kako nazivaju međuratno razdoblje od Kraljevine Jugoslavije do izbijanja Drugoga svjetskoga rata.

No, ostvarenje te zamisli nije mi bilo ni lako ni jednostavno jer sam istraživanja morao provesti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu listajući dubrovačke novine navedenoga razdoblja i pregledavajući spise arhivskih fondova pohranjenih u Hrvatskome državnom arhivu u Zagrebu i Državnome arhivu u Dubrovniku. Teškoće u tom višegodišnjem istraživanju bile su u tome što je vrela mnogo za to međuratno razdoblje, ali je u hrvatskoj historiografiji malo cjelovite literature – tekstova, povijesnih, analitičkih, književnih i drugih – koja obrađuje međuratnu svakodnevicu Dubrovčana.

Sada, kada je ova knjiga pred javnošću, nadam se da će se čitatelji, i stručni i obični, s obzirom na njenu dokumentarnu značajku složiti sa mnom da se povijest ponavlja i da knjiga tek ostavlja ljudskoj radoznalosti da procjenjuje kakva je bila prošlost te kakva bi mogla biti budućnost koju svijet očekuje. Ovom knjigom tema svakako nije iscrpljena, ona je samo jedan od priloga za daljnja istraživanja povijesti Dubrovnika. Stoga se najiskrenije nadam da će knjiga potaknuti ta istraživanja i objavljivanje radova na ovu i srodne teme.

Dubrovački tjednik Hrvatski jug u članku „Zadnjih dvadeset godina dubrovačke povijesti“ od 24. prosinca 1938. traži od povjesničara koji će pisati povijest Dubrovnika od 1918. do 1938. da ukažu na postojanje dvaju mentaliteta i dviju nacionalnosti koje su postojale u dubrovačkoj sredini u navedenom razdoblju te na to da je hrvatski Dubrovnik tražio ono što je tražio i hrvatski narod – da bude svoj na svome, da sam upravlja svojom kućom i svojom kesom. Ukratko rečeno povjesničar bi trebao opisati prirodne težnje i pošteni otpor onih kojima ovaj kraj po povijesti, po današnjoj nacionalnoj i kulturnoj opredijeljenosti i po religiji apsolutno pripada, te da ukaže na konstantnu grubost i silovitost drugih. Prema toj sam smjernici i pisao ovu knjigu, jer to proizlazi iz povijesnih izvora i predstavlja objektivan prikaz, a čitatelji će ocijeniti koliko sam u tome uspio.

Autor

Biblioteka STUDIJE

Također provjeri

Objavljen 163. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je izašao 163. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (1/2024). Broj donosi 6 izvornih… Pročitaj više o Objavljen 163. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA