Dr. sc. Sandra Cvikić na međunarodnoj on-line konferenciji The Migration Conference 2020; Tetovo, 8.-11. 9. 2020.

Dr. sc. Sandra Cvikić sudjelovala je na međunarodnoj on-line konferenciji The Migration Conference 2020 (Tetovo, Sjeverna Makedonija, 8.-11. 9. 2020.) koju su organizirali South East European University (Tetovo, Sjeverna Makedonija), Regent’s University London (London, Velika Britanija) i Transnational Press London (London, Velika Britanija).The Migration Conference 2020

Knjiga sažetaka međunarodne on-line konferencije The Migration Conference 2020; Tetovo, 8.-11. 9. 2020.

Dr. sc. Sandra Cvikić je izlagala svoje istraživanje 10. rujna 2020. godine unutar sekcije 8H: Migration Discourses 1 pod naslovom Discoursive Construction of ‘Refugeedom’ in Knowledge Production about European ‘Refugee Crisis’ and ‘Balkan Route’. Također je sudjelovala u raspravi u sekcijama – sekcija 1F: Migration Policy and Practice 1 (8. rujna 2020.), sekcija 3G: Integration and Beyond 3 (9. rujna 2020.), sekcija 6J: Refugees, Asylum Seekers and Irregulars 1 (10. rujna 2020.), sekcija 10F: Migration Discourses 2 (11. rujna 2020.) i sekcija 11D: Migration Discourses 3 (11. rujna 2020.).

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Mirela Crljen na konferenciji European Association of Research Managers and Administrators – EARMA; Odense, 23.-25. 4. 2024.

Mirela Crljen, stručna savjetnica u znanosti, sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji European Association of Research… Pročitaj više o Mirela Crljen na konferenciji European Association of Research Managers and Administrators – EARMA; Odense, 23.-25. 4. 2024.