Znanstveno-metodološki pristup istraživanju zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske

U razdoblju od lipnja do prosinca 2019. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s HZJZ provodio je projekt Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske. Znanstvena voditeljica istraživanja je dr. sc. Renata Glavak Tkalić, a članovi tima dr. sc. Geran-Marko Miletić, dr. sc. Ines Sučić, dr. sc. Anja Wertag, dr. sc. Ivan Hrstić i Josip Razum

Zlouporaba sredstava ovisnosti te ovisnost koja iz nje proizlazi transkulturalna je pojava koja ugrožava zdravstvo, ekonomiju i općenito dobrobit svake zemlje. Redovito praćenje ovog fenomena nužno je da bi se identificirali prioriteti u planiranju različitih vrsta intervencija, kako za korisnike droga tako i za one pogođene njihovom zlouporabom, usavršili pristupi prevenciji te liječenju i rehabilitaciji ovisnika te poduzele organizirane specifične mjere kojima bi se suprotstavilo nezakonitoj proizvodnji, preradi, prometu i potrošnji droga. Institut Pilar u dva je navrata proveo istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske, prvo 2011. godine (N=4756), a drugo 2015. godine (N=4992), na reprezentativnom uzorku građana u dobi između 15 i 64 godine. Kako bi se osigurale informacije o zlouporabi sredstava ovisnosti u općoj populaciji i relevantnim podskupinama populacije potrebno i dalje pratiti ovaj fenomen, u skladu s preporukama Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Osnovni cilj ovog projekta je prikupiti pouzdane i usporedive mjere učestalosti i obrazaca zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji, karakteristika i obrazaca zlouporabe kod korisnika droga te stavova i percepcija o zlouporabi droga kod različitih skupina u populaciji. Temeljna zadaća projekta je suradnja s HZJZ u aktivnostima kojima je osnovni cilj prikupljanje empirijskih podataka koji će omogućiti uvid u problematiku zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u 2019. godini. Referentni okvir za provedbu istraživanja predviđenog ovim projektom je iskustvo istraživanja Instituta Pilar iz 2011. i 2015. godine, upute i metodološke smjernice osmišljene od stručnjaka Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Projekti Instituta Ivo Pilar

Također provjeri

Istraživačka radionica suradnika na projektu Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji CHILD-WELL; Topličica, 27.-29. 5. 2024.

Od 27. do 29. svibnja 2024. održana je u Topličici kod Novog Marofa istraživačka radionica… Pročitaj više o Istraživačka radionica suradnika na projektu Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji CHILD-WELL; Topličica, 27.-29. 5. 2024.