Znanstvenici Područnog centra Vukovar na okruglom stolu “Demografija – prijetnja i prilike Vukovarsko-srijemske županije”, 2. 10. 2019.

U sklopu Županijskog stručnog vijeća ravnatelja osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije koji je održan u Državnom arhivu u Vukovaru 2. listopada 2019. godine organiziran je okrugli stol na temu Demografija – prijetnje i prilike VSŽ. Tom su prigodom predstavljeni rezultati projekta “Migracijske aspiracije i kvaliteta života mladih u Vukovarsko-srijemskoj županiji (MAVUS)”, financiranog iz sredstava VIF-a, a koji se provodio od listopada 2018. do kraja rujna 2019. godine

Okrugli stol “Demografija – prijetnja i prilike Vukovarsko-srijemske županije; Vukovar, 2. listopada 2019.

Pomoćnik ravnatelja Instituta i član projektnog tima dr. sc. Dražen Živić govorio je o temi “Migracijska komponenta ukupnog kretanja stanovništva Vukovarsko-srijemske županije (2001. – 2018.)”, voditelj projekta i Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru dr. sc. Mateo Žanić izlagao je o temi “Kvaliteta života i očekivanja od budućnosti mladih VSŽ – prikaz rezultata”, dok je članica projektnoga tima dr. sc. Ivana Bendra prezentirala temu “Vrijednosne orijentacije mladih VSŽ i njihova povezanost s namjerom iseljavanja”.

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Tribina u Vukovaru: Što se događa s lokalnim u suvremenom svijetu?, 11. 6. 2024.

Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru je u okviru tribina ˝Znanstveni susreti u Institutu Pilar˝… Pročitaj više o Tribina u Vukovaru: Što se događa s lokalnim u suvremenom svijetu?, 11. 6. 2024.