Znanstvenici Instituta Pilar na 7. hrvatskom geografskom kongresu; Čakovec, 9.-11. 10. 2019.

Na 7. hrvatskom geografskom kongresu održanom u Čakovcu od 9. do 11. listopada 2019. Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Nenad Pokos, dr. sc. Ivo Turk, dr. sc. Nikola Šimunić, dr. sc. Anita Bušljeta Tonković i Stanko Rihtar, prof. održali su dva izlaganja: „Demografsko izumiranje istočne Hrvatske“ i „Demografska otpornost jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj u sklopu urbane otpornosti“.Program kongresa

Znanstvenici Instituta Pilar na 7. hrvatskom geografskom kongresu; Čakovec, 9.-11. listopada 2019.

U Čakovcu je održan 7. hrvatski geografski kongres, 9. – 11. listopada 2019., u organizaciji Hrvatskog geografskog društva (predsjednik: izv. prof. dr. sc. Danijel Orešić), Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pročelnica: izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić) i Odjela za Geografiju Sveučilišta u Zadru (pročelnica: izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević). Riječ je o kongresu koji se održava svake 4 godine. Prvi kongres održan je 1995. godine u Zagrebu, a uslijedili su kongresi u Lovranu (1999.), Zadru (2003.), Poreču (2007.), Osijeku (2011.), Trogiru (2014.) i konačno u Čakovcu (2019.). Kongres okuplja najistaknutije domaće stručnjake koji se bave geografijom (i ostalim geografskim poddisciplinama, kao i metodikom nastave geografije i geografijom u sustavu obrazovanja) i srodnim područjima, naravno, uz sudjelovanje stručnjaka iz inozemstva (Slovenija, BiH, Srbija). Ove godine sudjelovalo je 130 sudionika, a održano je 65 predavanja u 2 sekcije i više sesija. Grad Čakovec je odabran za domaćina Kongresa povodom 100. obljetnice vraćanja prostora Međimurja Hrvatskoj. Na Kongresu je sudjelovalo 5 znanstvenika s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (3 demografa/geografa, 1 sociologinja, 1 psiholog/statističar) s 2 usmena izlaganja.

Izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos održao je usmeno izlaganje „Demografsko izumiranje istočne Hrvatske“ (suautor: dr. sc. Ivo Turk). Autor je iznio temeljne rezultate analize demografskog stanja i procesa u 5 istočnohrvatskih županija. Rezultati su potvrdili recentno stanje demografske katastrofe u kojem se nalazi ne samo prostor Slavonije, već i ostali dijelovi Republike Hrvatske (Lika, Dalmatinska zagora, otoci i sl.).

Dr. sc. Nikola Šimunić održao je usmeno izlaganje „Demografska otpornost jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj u sklopu urbane otpornosti“ (suautori: Stanko Rihtar, prof., dr. sc. Ivo Turk i doc. dr. sc. Anita Bušljeta Tonković). Autor je prezentirao model demografske otpornosti (kao dio ukupne urbane otpornosti) 556 gradova i općina u Republici Hrvatskoj, temeljen na 9 odabranih indikatora. Izložen je pregled svih 9 indikatora (s pratećim kartogramima), te su izvršeni klaster-analiza i bodovanje indikatora. Rezultat analize je raščlamba hrvatskog prostora na 5 tipova prema demografskoj otpornosti na razini jedinica lokalne samouprave.

Kongres je zaključen u 10. listopada, a 11. listopada bio je rezervirana za terenski obilazak odabranih lokacija u Međimurju (Prelog, akumulacijsko jezero HE Dubrava, Spomen park naftaštva u Peklenici, Spomen dom rudarstva u Murskom Središću, vožnja vinskom cestom i posjet crkvi Sv. Jeronima u Štrigovi).

 Program 7. hrvatskog geografskog kongresa

Također provjeri

Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.

U sklopu 11. Festivala povijesti Kliofest organizirano je predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki… Pročitaj više o Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.