Analiza medijskog izvještavanja o problematičnoj uporabi interneta

U razdoblju od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt “Analiza medijskog izvještavanja o problematičnoj uporabi interneta”. Voditeljica projekta je dr. sc. Tihana Brkljačić

Problematična uporaba interneta (PUI; Fineberg i sur., 2018) odnosi se na ekstenzivnu uporabu različitih internetskih sadržaja koja dovodi do teškoća u funkcioniranju, i prema vodećim autorima (Ioannidis i sur., 2019) obuhvaća sljedeće aktivnosti na internetu: igranje videoigara (WHO, 2018), kockanje, pornografiju, kupovanje, društvene mreže i streaming platforme, a u širem smislu uključuje i problematičnu uporabu pametnih telefona (Panova i Carbonell, 2018) te elektroničko nasilje (Mesch, 2009). Paralelno s rastućim brojem empirijskih radova o PUI-u te s porastom broja osoba koje traže pomoć (Grant, 2019), pojavio se i interes medija za ovu temu. Međutim, do sada je provedeno svega nekoliko istraživanja koja su se analizirala medijsko prikazivanje ovih tema.

Cilj ovog istraživanje je ispitati način na koji je problematična uporaba interneta medijski prezentirana. Ovo istraživanje će metodom analize sadržaja ispitati prisutnost medijskih napisa o PUI-u u hrvatskom tisku kako bi se stekao detaljniji uvid u raširenost, percepciju i način na koji je prezentirana javnosti. Također, analizirat će se i trend izvještavanja o PUI-u tijekom vremena u npr. čestini, važnosti, tonu, dominantnim akterima, publici kojoj su prilozi namijenjeni. Analizom sadržaja se planira obuhvatiti sve priloge vezane uz PUI objavljene tijekom 2014., 2016. i 2018. godine u hrvatskim dnevnim i tjednim tiskovinama. Kao osnovna jedinica analize koristit će se prilog.

Analitička matrica će zahvatiti opće podatke o prilogu (glasilo, datum, stranica, rubrika, ilustracija), istaknutost i površinu priloga i naslova, žurnalističku formu, autora priloga, dominantnu temu i aktere, odnos autora prema PUI i dominantnim akterima, ton priloga, geografsku usmjerenost priloga, publiku kojoj je namijenjen. Također će obuhvatiti i specifične teme vezane uz PUI (npr. analizu korištene terminologije za opis PUI, uzroka te rizičnih čimbenika za PUI, oblike ponašanja s kojima se PUI povezuje i/ili poistovjećuje, kako se pristupa tretmanu PUI).

Na prikupljenim podacima bit će provedena kvantitativna (npr. deskriptivna statistika, hi-kvadrat testovi) i kvalitativna analiza (analiza sadržaja, tematska analiza). Očekuje se da će rezultati i uvidi koji će proizaći iz ovog projekta doprinijeti razumijevanju načina na koji mediji pristupaju izvještavanju o temama koje su s jedne strane aktualne i zanimljive općoj javnosti, ali ujedno još nedovoljno istražene i zbog toga podložne iskrivljavanju i senzacionalizmu.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Projekt WORKMOBIL: UsklađenUnutareuropske radne migracije mladih u kontekstu suvremenih teorija karijere

Projekt UsklađenUnutareuropske radne migracije mladih u kontekstu suvremenih teorija karijere (WORKMOBIL) izvodi se u Institutu… Pročitaj više o Projekt WORKMOBIL: UsklađenUnutareuropske radne migracije mladih u kontekstu suvremenih teorija karijere