Natječaj za znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, društvene znanosti – demografija, 18. 9. 2010.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje demografija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

– opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– primjena odredbe čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– odredbe Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za traženo znanstveno područje
– odredbe Pravilnika o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, za traženo znanstveno radno mjesto
– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
– iskustvo rada na temama o hrvatskom iseljeništvu

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno zvanje
3. dokaz da je pristupnik bio najmanje pet godina u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog suradnika (čl. 41. Zakona)
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrde o radu na projektima u izvorniku)
7. dokaze o radu na temama o hrvatskom iseljeništvu (separati ili preslike objavljenih znanstvenih radova)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na poveznici: https://www.pilar.hr/2012/05/opi-akti

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaza (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od javne objave, s isključivom dostavom u elektroničkom obliku u PDF formatu, na e-adresu: pravna@pilar.hr

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnim stranicama Instituta.

Obavijest o rezultatu natječaja za znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, društvene znanosti – demografija

Također provjeri

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i kulturna antropologija – radno mjesto I. vrste, rad u sjedištu Zagreb, 22. 1. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za izbor na suradničko… Pročitaj više o Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i kulturna antropologija – radno mjesto I. vrste, rad u sjedištu Zagreb, 22. 1. 2024.