Kolokvij: Franjevački muzej Vukovar: povijest, kultura i identitet Vukovara kroz stoljeća, 7. 5. 2019.

U okviru obilježavanja Dana grada Vukovara i njegovih nebeskih zaštitnika sv. Filipa i Jakova apostola – 3. svibnja 2019. godine, u sklopu kompleksa Franjevačkog samostana u Vukovaru svečano je otvoren Franjevački muzej. Tim je povodom 7. svibnja 2019. godine, u organizaciji Franjevačkog samostana Vukovar, Gradskoga muzeja Vukovar i Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru, u novootvorenom Muzeju održan znanstveni kolokvij pod nazivom “Franjevački muzej Vukovar: povijest, kultura i identitet Vukovara kroz stoljeća”

Znanstveni kolokvij: Franjevački muzej Vukovar: povijest, kultura i identitet Vukovara kroz stoljeća; Vukovar, 7. svibnja 2019.

Uvodno su na znanstvenom kolokviju brojne nazočne, među kojima su bili dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru dr. sc. Željko Sudarić, pročelnica Konzervatorskoga odjela Ministarstva kulture u Vukovaru Zdenka Predrijevac, ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez i Državnog arhiva u Osijeku dr. sc. Dražen Kušan, upraviteljica Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Vukovaru dr. sc. Vlasta Novinc, prior cistercitskog samostana u Bregenzu (Austrija) fr. Henrik Ivan Damjanović i dr., pozdravili vukovarski gvardijan fra Ivica Jagodić i voditelj Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru dr. sc. Dražen Živić. Nakon pozdravnih riječi svoja su usmena priopćenja prezentirali Ružica Marić, ravnateljica Gradskoga muzeja Vukovar te znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Dražen Živić, dr. sc. Vine Mihaljević i dr. sc. Mateo Žanić. Nakon pojedinačnih izlaganja uslijedila je zanimljiva rasprava. Zahvaljujući svima na doprinosu u organizaciji znanstvenoga kolokvija fra Ivica Jagodić za sljedeću je godinu najavio pripremu većeg znanstvenoga skupa koji bi akademskoj i široj javnosti trebao još više približiti vrijednost onoga što se u postavu Muzeja nalazi – od liturgijskih knjiga, posuđa i misnica, preko slika starih majstora i oltarnih slika, pa sve vrijednog knjižnoga blaga koji se nakon restauracije, digitalizacije i katalogizacije sada nalazi u dojmljivoj samostanskoj knjižnici u okviru Muzeja.

Pozivnica za znanstveni kolokvij Franjevački muzej Vukovar: povijest, kultura i identitet Vukovara kroz stoljeća; Vukovar, 7. svibnja 2019.

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na međunarodnoj radionici “Rethinking the Volatility of Vulnerability…”; Mainz, 6.-7. 6. 2024.

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović sudjelovala je na međunarodnoj radionici pod nazivom “Rethinking the Volatility… Pročitaj više o Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na međunarodnoj radionici “Rethinking the Volatility of Vulnerability…”; Mainz, 6.-7. 6. 2024.