Znanstvenici Instituta na 5. sastanku konzorcija EU Obzor2020 ECDP projekta u Ateni, 4.-5. 2. 2019.

Znanstvenici Instituta dr. sc. Toni Babarović, dr. sc. Andreja Brajša Žganec, dr. sc. Renata Franc i dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan sudjelovali su na petom sastanku konzorcija EU-a Obzor 2020. Projekta razvoja kohortnog istraživanja ECDP (The European Cohort Development Project) održanom 4. i 5. veljače 2019. u Ateni na Sveučilištu Panteion.ECDP projekt

ECDP Meeting Agenda; Atena, 4.-5. veljače 2019.

Sastanak je bio usmjeren na elemente istraživačkog dizajna budućeg Europskog longitudinalnog istraživanja dobrobiti djece i mladih – EuroCohort te pitanja vezana uz uključivanje u Plan za europski istraživački prostor (European roadmap for research infrastructure).
Dr. sc. Toni Babarović, suvoditelj 9. dionice projekta, održao je prezentaciju o zahtjevima i dizajnu pilot istraživanja. Održani su i sastanci Etičkog povjerenstva projekta u kojem sudjeluje dr. sc. Andreja Brajša Žganec, te Upravnog odbora projekta u kojem sudjeluje voditeljica hrvatskog tima dr. sc. Renata Franc.
Domaćini sastanka bili su članovi tima ECDP-a sa Sveučilišta Panteion iz Atene (Panteion University of Social and Political Sciences of Athens). Završna konferencija ECDP projekta održat će se krajem 2019. godine u Bruxellesu.
ECDP projekt usmjeren je na razvoj modela nove Europske istraživačke infrastrukture (European Research Infrastructure) za koordinaciju i provedbu budućeg velikog europskog kohortnog 25-godišnjeg longitudinalnog istraživanja o dobrobiti djece i mladih, pod nazivom EuroCohort. Koordinator projekta je prof. dr. Gary Pollock (Sveučilište Manchester Metropolitan, UK), a u projektu sudjeluje 16 partnera.
ECDP projekt je jedan od četiri europska kompetitivna projekta u okviru programa Obzor 2020. u kojem Institut Pilar trenutno sudjeluje kao partnerska institucija.

Institut Pilar u Projektu razvoja kohortnog istraživanja – ECDP

Također provjeri

Novi istraživački projekt „Biram Hrvatsku“: Veza između povratne migracije i razvoja u regijama koje zaostaju u Hrvatskoj

Istraživanjem “Veza između povratne migracije i razvoja u regijama koje zaostaju u Hrvatskoj” želi se… Pročitaj više o Novi istraživački projekt „Biram Hrvatsku“: Veza između povratne migracije i razvoja u regijama koje zaostaju u Hrvatskoj