Institut u COST akciji “Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth”

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u COST akciji “Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth” (YOUNG-IN) CA17114.COST akcija YOUNG-IN (CA17114)

YOUNG-IN (CA17114) COST akcija usmjerena je na razumijevanje različitih dimenzija nepovoljnog položaja s kojima se mladi u Europi suočavaju pri prelasku u odraslost te kako javne politike mogu ublažiti posljedice nepovoljnog položaja veze uz nalaženje posla, osnivanje obitelji te sudjelovanje u društvu. Suradnja u okviru Akcije organizirana je kroz rad u šest međusobno povezanih radnih grupa fokusiranih na nepovoljan položaj mladih u različitim područjima (zapošljavanje, osnivanje obitelji, aktivno građanstvo), unapređenje metoda komparativnih istraživanja te osmišljavanje na znanju zasnovanih javnih politika. Kroz rad Akcije nastojat će se povećati svjesnost o višestrukom nepovoljnom položaju mladih i mogućim prelijevanjima negativnih posljedica takvog položaja na različita područja života mladih. Ujedno Akcija je usmjerena na osvješćivanje i međusobnu suradnju i razmjenu istraživačkih nalaza i pristupa iz različitih disciplina društvenih znanosti te različitih društvenih konteksta. Akcija je započela s radom 19. rujna 2018. i trajat će do 18. rujna 2022.

U radu Akcije sudjeluje troje istraživača Instituta Pilar, dr. sc. Renata Franc kao članica Upravnog odbora Akcije i dviju radnih skupina te dr. sc. Marko Mustapić i Tomislav Pavlović kao zamjenici i članovi radnih skupina.

COST akcija YOUNG-IN (CA17114)

Također provjeri

Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj