Izlaganje dr. sc. Andreje Brajša-Žganec „Socio-emocionalni razvoj i dobrobit djece: što trebamo znati?“, 16. 11. 2018.

U sklopu stručnog skupa „Učimo srce(m) – podrška socio-emocionalnom razvoju djece u vrtićima“ koji je organiziralo Pučko otvoreno učilište – udruga Korak po korak, kao završetak međunarodnog projekta „SEED – socio-emocionalni razvoj“ u Čakovcu je 16. studenoga 2018. godine dr. sc. Andreja Brajša-Žganec održala plenarno izlaganje na temu „Socio-emocionalni razvoj i dobrobit djece: što trebamo znati?“

Skup „Učimo srce(m) – podrška socio-emocionalnom razvoju djece u vrtićima“; Čakovec, 16. studenoga 2018.

Projekt je financirala Europska komisija kao dio Erasmus+ programa, a provodio se u Hrvatskoj, Latviji, Nizozemskoj i Norveškoj. U izlaganju je dan pregled međunarodnih i domaćih istraživanja u području ranog socio-emocionalnog razvoja te istaknuta važnost poticanja ranog socio-emocionalnog razvoja za dobrobit djece kao i uloga roditelja i predškolskih ustanova u tim procesima.

Područni centar Varaždin

Također provjeri

Mirela Crljen na konferenciji European Association of Research Managers and Administrators – EARMA; Odense, 23.-25. 4. 2024.

Mirela Crljen, stručna savjetnica u znanosti, sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji European Association of Research… Pročitaj više o Mirela Crljen na konferenciji European Association of Research Managers and Administrators – EARMA; Odense, 23.-25. 4. 2024.