Svečana primopredaja dijela ostavine dr. Ive Pilara

U četvrtak 11. listopada 2018. u prostorijama Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu održana je svečana primopredaja dijela ostavine dr. Ive Pilara. Božidar Jančiković, dipl. inž., u ime obitelji i nasljednika, predao je Institutu u vlasništvo i posjed te korištenje u znanstvenoistraživačke svrhe dio ostavine koji nije bio obuhvaćen darovnicom iz 2009. godine.O darovanju 2009.

Svečana primopredaja dijela ostavine dr. Ive Pilara; Zagreb, 11. listopada 2018.

Nova darovnica sadrži, između ostaloga, Pilarov Dnevnik (Sarajevo i Bosna, 6.-25. VIII. 1932.) koji svjedoči o njegovu djelovanju tijekom Šestosiječanjske diktature te pedesetak pisama i dopisnica koje je u drugoj polovini 20-ih i početkom 30-ih godina prošloga stoljeća razmjenjivao s češkim znanstvenikom prof. dr. Janom Peiskerom. Sadržaj korespondencije baca dodatno svjetlo na Pilarova i Peiskerova istraživanja najstarije religijske povijesti starih Slavena općenito i Hrvata posebno. Nakon multidisciplinarnih istraživanja obojica su došli do zaključka da je staroslavensko poganstvo bilo dualističko-zoroastričke provenijencije. Pilar je češkog kolegu i prijatelja („pobratima“) često informirao o rezultatima svojih istraživanja provedenih u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini gdje je otkrio znatan broj ostataka dualističkih svetišta. Idući korak dalje, hrvatski se učenjak ponadao da bi njegova i Peiskerova istraživačka postignuća mogla biti antejska točka koja će omogućiti davanje odgovora na pitanje nastanka Crkve bosanske. Nova darovnica Pilarove obitelji važan je prilog stvaranju cjelovite slike o Pilarovu znanstvenom i javnom djelovanju.

Prof. dr. sc. Vlado Šakić u povodu darovanja ostavštine dr. Ive Pilara Institutu Ivo PILAR 2009. godine, Časopis Pilar, br. 2/2010.

Božidar Jančiković: ‘Svoje važne pretke – Gjuru, Ivu i Martina Pilara – otrgnuo sam od zaborava’, Nacional, br. 1071, 30. 10. 2018.

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.