Dr. sc. Viniciju B. Lupisu plaketa Općine Lumbarda za izuzetno vrijedan doprinos razvoju kulture

Za iznimno postignuće i doprinos od posebnog značaja na podrucju povijesti, kulture i znanosti dr. sc. Viniciju B. Lupisu, voditelju Podrucnog centra Dubrovnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, dodijeljena je osobna godišnja nagrada Općine Lumbarda. Plaketa o proglašenju javno je uručena dr. sc. Viniciju B. Lupisu 16. kolovoza 2018. na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Lumbarda u povodu Dana Općine.Zaključak o dodjeli nagrade

Plaketa Općine Lumbarda dr. sc. Viniciju B. Lupisu za izuzetno vrijedan doprinos razvoju kulture

Iz Obrazloženja nagrade

Knjigom Izabrane studije don Ante Dračevac na 340 stranica, koja sadrži velik broj radova iz bogatoga opusa don Ante Dracevca, koju je za tisak priredio Vinicije B. Lupis a objavila Matica hrvatska – Ogranak Ston, urednik i predloženik nagrade je na izniman način izvršio revitalizaciju zanemarenog intelektualca poniklog u Lumbardi. Priredivač je odabrane članke i djela znalački rasporedio u nekoliko tematskih cjelina (arheologija, povijest umjetnosti, crkvena povijest, eseji, leksikografija). Kako bi don Antine radove, ujedinjene pod naslovom »Izabrane studije«, približio čitateljima, Lupis na početku knjige donosi dva uvodna poglavlja: »Proslov« i »Životopis don Ante Dracevca«, a na kraju još i cjelovitu bibliografiju don Ante Dračevca. Cijela knjiga ilustrirana je fotografijama raznih spomenika i dokumenata o kojima Dračevac piše, kao i njegovim osobnim fotografijama iz različitih životnih razdoblja.
U kratkom »Proslovu« priređivač opisuje osnovne odrednice koje su usmjeravale don Antin životni put, od njegova rođenja u Lumbardi na otoku Korčuli (1922.) do smrti u Dubrovniku (1993.). Cijeli je svoj vijek don Ante posvetio pastoralnom radu i očuvanju hrvatske baštine Stona, Pelješca i Dubrovnika.
Drugo poglavlje – »Životopis« opsežnije je. U njemu na 15 stranica Lupis slijedi životni put don Ante, iznoseći obilje podataka o njegovu školovanju za svečenika, koje se većim dijelom odvijalo u teškim vremenima Drugoga svjetskog rata i poraća. Uz pastoralni rad, ponajviše u svojoj stonskoj župi, don Ante se posvetio i opisivanju i očuvanju kulturne baštine hrvatskoga juga, pridruživši se plejadi istaknutih svečenika i redovnika, koji su u 19. i 20. stoljeću posvetili svoje živote očuvanju hrvatske kulturne baštine i povijesti. Svakako, ovom knjigom don Anti Dračevcu odužilo se na najprimjereniji način.
Vinicje B. Lupis bio je i koautorom knjige s poljskim kolegom Piotrom Zurekom, Poljski ustanak 1863. i Dubrovnik, temeljeći knjigu na brošuri (tiskanoj 1914. u Dubrovniku) drugog uglednog intelektualca poniklog u Lumbardi – Vicka Dračevca, pravnika i političara. Ova knjiga predstavila je brošuru pravnika iz Lumbarde – Vicka Dračevca popračena suvremenim znanstvenim aparatom koja prezentira živi interes za poljsku kulturu i znanost. Dvojezična knjiga u izdanju Veleposlanstva Republike Poljske predstavljena je 2012. godine. Knjigu su predstavili Nj. E. Wieslav Tarka veleposlanik Republike Poljske, Aleksandra Kucy a promociji je nazočila i državna podtajnica u Ministarstvu kulture Republike Poljske Malgorzata Omilanowska. Knjiga je iznimni doprinos internacionalizaciji intelektualaca iz Lumbarde u europskom kontekstu.
Vinicije B. Lupis temeljito je obradio dva značajna intelektualca iz Lumbarde: don Ante Dračevca i pravnika Vicka Dračevca te omogućio novim generacijama da Lumbardu sagledaju kroz jednu posve novu vizuru duhovnosti. Dvama svojim knjigama, uz znanstvene radove u kojima se dodirivao arhitekture i umjetnina u Lumbardi te svojim doprinosom interdisciplinarnosti istraživanja Lumbarde, Vinicije B. Lupis zaslužio je dobivanje nagrade Općine Lumbarda.

Područni centar Dubrovnik

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.