Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić na okruglom stolu „In Tribute to Saba Mahmood“; Rijeka, 20. 6. 2018.

Sveučilišni Centar za napredne studije jugoistočne Europe organizirao je od 18. do 22. lipnja 2018. Ljetnu školu pod nazivom “Kritika nasilja danas: kako misliti i boriti se protiv nasilja”. Trećeg dana škole održan je okrugli stol „In Tribute to Saba Mahmood“ u Art-kinu Croatia u Rijeci

Okrugli stol „In Tribute to Saba Mahmood“; Rijeka, 20. lipnja 2018.

Okrugli stol bio je posvećen nedavno preminuloj antropologinji Sabi Mahmood sa Sveučilišta u Kaliforniji (Berkeley) koja je u svom znanstvenom i istraživačkom radu proučavala odnose različitih religijskih formi naspram sekularnih praksi te njihov tretman ženskog pitanja. Na okruglom stolu koji je moderirala Sanja Bojanić (UNIRI CAS SEE; APURI; CŽS FFRI) sudjelovale su Judith Butler (Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley), Zilka Spahić-Šiljak (Sveučilište u Stanfordu, TPO Fondacija Sarajevo), Sanja Potkonjak (Sveučilište u Zagrebu), Adriana Zaharijević (IFDT, Sveučilište u Beogradu), Senka Božić (Sveučilište u Zadru) i Jadranka Rebeka Anić iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split.

| Područni centar Split

Također provjeri

Znanstveni susreti u Institutu Pilar na temu rada za opće dobro; Vukovar, 25. 1. 2023.

U prostorijama Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Vukovar 25. siječnja 2023. održana su… Pročitaj više o Znanstveni susreti u Institutu Pilar na temu rada za opće dobro; Vukovar, 25. 1. 2023.