Nagrade

 

Godišnje nagrade i priznanja znanstvenicima Instituta Pilar  ●  Priznanje Instituta Pilar – Annales Pilar  ●  Medalja Instituta Pilar s likom dr. Ive Pilara  ●  Medalja s kolajnom s likom dr. Ive Pilara

 

MEDALJA INSTITUTA. Od 1998. godine Institut dodjeljuje zaslužnim znanstvenicima medalje s likom dr. Ive Pilara (rad akademskog kipara Stipe Sikirice), koje su prvo dodijeljene osnivačima Instituta – uglednim znanstvenim i javnim djelatnicima…

 

 

 

 
Godišnje nagrade i priznanja znanstvenicima Instituta Pilar

Godišnja državna nagrada za znanost za 1996.
– Zora Raboteg Šarić
– Vesna Lamza Posavec

Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti za 1996.
– Ivan Grubišić

Godišnja nagrada Ministarstva obrane za znanstveni doprinos unapređenju u obrane RH (1996.)
– Vlado Šakić

Godišnja državna nagrada za znanost za 1997.
– Ivan Rogić

Odlikovanje – red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1998.)
– Dragutin Pavličević

Odlikovanje – red Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1998.)
– Ivan Rogić

Godišnja nagrada znanstvenim novacima za 1999.
– Boris Mlačić

Odlikovanje – red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1999.)
– Ivan Čizmić

Godišnja državna nagrada za znanost za 2000.
– Dragutin Pavličević

Godišnja državna nagrada za znanost za 2001.
– Benjamin Perasović

Godišnja nagrada znanstvenim novacima za 2001.
– Dražen Živić

Godišnja nagrada znanstvenim novacima za 2002.
– Željko Holjevac

Godišnja državna nagrada za znanost za 2003.
– Andreja Brajša Žganec

Godišnja državna nagrada za znanost za 2004.
– Anka Mišetić

Godišnja državna nagrada za znanost za 2005.
– Ivan Čizmić
– Vlado Šakić

Godišnja državna nagrada za znanost za 2008.
– Ljiljana Kaliterna Lipovčan

Godišnja državna nagrada za znanost za 2009.
– Marija Geiger Zeman

Priznanje Općine Blato u povodu Dana Općine 2011.
– Vinicije B. Lupis

Priznanje Sveučilišta u Georgiji, SAD, za izvanredan doprinos razvoju UGA – Hrvatska programa obrazovanja u inozemstvu (2014.)
– Saša Poljanec-Borić

Godišnja državna nagrada za znanost za 2015.
– Inga Tomić-Koludrović

Godišnja državna nagrada za znanost za 2016:
– Drago Čengić

Odličje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića (5. 12. 2016.)
– Vinicije B. Lupis

Godišnja nagrada Dubrovačko-neretvanske županije
– Vinicije B. Lupis

Zlatna povelja Matice hrvatske
– Vinicije B. Lupis

Zahvalnica Grada Gospića (svibanj 2016.)
– Institutu Ivo Pilar

Priznanje za najbolje predstavljen znanstveni rad (International Scientific Research and Experimental Development ISCE 2016)
– Anita Bušljeta Tonkovic, Jelena Pudak i Dražen Šimleša

Zahvalnica Kluba studenata geografije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
– Institut Ivo Pilar

Javno priznanje Pečat grada Osijeka za 2016.
– Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek

Nagrada Zaklade Herbert-Haag za slobodu u Crkvi (19. 3. 2017.)
– Jadranka Rebeka Anić

Plaketa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 
– Miljenko Brekalo

Zahvalnice Ogranka Matice hrvatske Osijek
– Područni centar Osijek i Miljenko Brekalo

Državna nagrada za znanost za 2018. u području humanističkih znanosti za knjigu Slatinska kronika Domovinskog rata
– ddr. sc. Miljenko Brekalo

Državna nagrada za znanost za 2018. za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti kroz autorstvo i vođenje popularnoznanstvenih TV priloga u emisiji „Kod nas doma“ (HRT1), suorganizaciju popularnoznanstvenog simpozija „O snazi evolucijske misli“, medijske istupe i komentare na radiju, TV-u, podcastima i portalima te autorstvo on-line publikacije „rEvolucija“
– dr. sc. Igor Mikloušić

Nagrada Federik Grisogono Hrvatskoga geografskog društva Zadar u znak priznanja za znanstvena ostvarenja i osobit doprinos razvoju geografije u Hrvatskoj
– dr. sc. Dražen Živić

Zahvalnica Hrvatske matice iseljenika za dugogodišnju svestranu suradnju
– Područni centar Instituta u Vukovaru

Zahvalnica Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ za potporu u provedbi studijskog putovanja XXII. naraštaja Ratne škole u Istočnu Slavoniju
– Područni centar Instituta u Vukovaru

Priznanje Rudi Supek za iznimna postignuća, uspjehe i zasluge za razvoj sociologije i Hrvatskog sociološkog društva u 2019. godini
– dr. sc. Inga Tomić-Koludrović

Odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanost, visoko obrazovanje te višegodišnje sustavno znanstveno istraživanje vrijednosti proisteklih iz Domovinskoga rata (NN 6/2019, 18. 1. 2019.)
– prof. dr. sc. Miljeno Brekalo

Nagrada Osječko-baranjske županije u znak priznanja za iznimna postignuća na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini Osječko-baranjska županija
– ddr. sc. Miljeno Brekalo

Zlatna plaketa Grada Slatine za nemjerljiv doprinos dignitetu Domovinskoga rata, osvjetljavanje ratnog puta hrvatskih branitelja slatinskog kraja te za znanost
– ddr. sc. Miljeno Brekalo

Plaketa Sveučilišta u Mostaru za izniman doprinos razvoju Sveučilišta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju Sveučilište u Mostaru
– ddr. sc. Miljeno Brekalo

 


Priznanje Instituta Pilar – Annales Pilar

 

– Akademik Josip Županov (2000.)
– Prof. dr. sc. Ante Fulgosi (2001.)
– Akademkinja Alica Wertheimer Baletić (2003.)
– Fra Bonaventura Duda (2004.)
– Prof. dr. sc. Ivan Cifrić (2005.)

 


Medalja Instituta Pilar s likom dr. Ive Pilara

 

– Gradonačelnik Pakraca Damir Špančić (2003.)
– Mons. dr. Franjo Komarica, banjalučki biskup (2006.)
– Grad Vitez (2006.)
– Prof. dr. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i sporta (2006.)
– Mr. Galeb Majadle, ministar kulture, sporta i znanosti Izraela (2008.)
– Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava (2016.)
– Župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić (2016.)
– Ruža Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar (2016.)
– Fra Ivica Jagodić, gvardijan Franjevačkog samostana sv. Filipa i Jakova, Vukovar (2016.)

 


Medalja s kolajnom s likom dr. Ive Pilara

 

UTEMELJITELJI I PODUPIRATELJI OSNIVANJA INSTITUTA PILAR
(Medalje s likom dr. Ive Pilara dodijeljene na Dan Instituta 26. studenog 1998.)

 

– Prof. dr. Ljubomir Antić
– Prof. dr. Ivo Baučić
– Akademik Slaven Barišić
– Prof. dr. Miroslav Bertoša
– Doc. dr. Ante Čović
– Dr. Ivan Čizmić
– Prof. dr. Esad Ćimić
– Dr. Ivan Grubišić
– Prof. dr. Branko Jeren
– Dr. Josip Jurčević
– Dr. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
– Mr. Mladen Klemenčić
– Prof. dr. Zvonimir Knezović
– Dr. Vesna Lamza Posavec
– Prof. dr. Ante Marušić
– Prof. dr. Vjekoslav Mikecin
– Dr. Mišo Munivrana
– Dr. Dragutin Pavličević
– Stanko Posavec, prof.
– Prof. dr. Zora Raboteg Šarić
– Prof. dr. Jure Radić
– Prof. dr. Ivan Rogić
– Prof. dr. Vlado Šakić
– Mr. Stjepan Šterc
– Prof. dr. Marijan Šunjić
– Prof. dr. Miroslav Tuđman
– Prof. dr. Miomir Žužul
– Dr. Stanko Žuljić