Natječaj za rad na EU projektu “Arheološki park Vižula”, 1. 12. 2017.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
10000 Zagreb, Marulićev trg 19,

raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radnim mjestima:
1.    zamjenik voditelja projekta – stručni suradnik struke (2 izvršitelja)
2.    arheolog-dokumentarist – stručni suradnik struke (1 izvršitelj)
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme i to za radna mjesta točka 1. za vremensko razdoblje od 02.01.2018. do 31.07.2019. a za radno mjesto točka 2. za razdoblje od 02.01.2018. do 31.08.2019.
Radni odnos zasniva se za rad na  EU projektu „Arheološki park Vižula“ K.K.06.1.1.01.0059
Mjesto rada je područni centar Instituta u Puli.
Uvjeti za radna mjesta:

točka 1:
–    opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
–    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija, specijalizacija iz antičke arheologije
–    najmanje 2 godina radnog iskustva na poslovima iste stručnosti koja se traži
–    iskustvo rada na poslovima terenskog istraživanja i vođenja primarne terenske dokumentacije i vođenja popisa nalaza
–    poznavanje rada na računalu
–    poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
–    ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
–    vozačka dozvola B kategorije

točka 2:   
–    opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
–    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija
–    najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima iste stručnosti koja se traži
–    poznavanje rada na računalu
–    iskustvo rada na poslovima terenskog istraživanja i vođenja primarne terenske dokumentacije i vođenja popisa nalaza, ručno i digitalno crtanje i obrada podataka u odgovarajućim računalnim programima, fotogrametrijsko snimanje i obrada podataka, fotografiranje i obrada fotografija, korištenje nivelira i totalne stanice,  vođenja popisa nalaza.
–    poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
–    ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
–    vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu potrebno je priložiti:
–    životopis (EU standard)
–    dokaz o završenom diplomskom studiju
–    potvrda o radnom stažu iz matične evidencije HZMO
–    dokaz o znanju stranih jezika
–    dokaz o iskustvu na poslovima pod 1. i 2.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 8 dana na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, ili elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr (PDF dokumenti).
Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata s istima će se provesti intervjui (u Zagrebu, odnosno Puli).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Zagreb, 1. prosinca 2017.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb