Naslovna / Novosti / Natječaji / Natječaj za rad na EU projektu “Arheološki park Vižula”, 1. 12. 2017.

Natječaj za rad na EU projektu “Arheološki park Vižula”, 1. 12. 2017.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
10000 Zagreb, Marulićev trg 19,

raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radnim mjestima:
1.    zamjenik voditelja projekta – stručni suradnik struke (2 izvršitelja)
2.    arheolog-dokumentarist – stručni suradnik struke (1 izvršitelj)
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme i to za radna mjesta točka 1. za vremensko razdoblje od 02.01.2018. do 31.07.2019. a za radno mjesto točka 2. za razdoblje od 02.01.2018. do 31.08.2019.
Radni odnos zasniva se za rad na  EU projektu „Arheološki park Vižula“ K.K.06.1.1.01.0059
Mjesto rada je područni centar Instituta u Puli.
Uvjeti za radna mjesta:

točka 1:
–    opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
–    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija, specijalizacija iz antičke arheologije
–    najmanje 2 godina radnog iskustva na poslovima iste stručnosti koja se traži
–    iskustvo rada na poslovima terenskog istraživanja i vođenja primarne terenske dokumentacije i vođenja popisa nalaza
–    poznavanje rada na računalu
–    poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
–    ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
–    vozačka dozvola B kategorije

točka 2:   
–    opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
–    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija
–    najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima iste stručnosti koja se traži
–    poznavanje rada na računalu
–    iskustvo rada na poslovima terenskog istraživanja i vođenja primarne terenske dokumentacije i vođenja popisa nalaza, ručno i digitalno crtanje i obrada podataka u odgovarajućim računalnim programima, fotogrametrijsko snimanje i obrada podataka, fotografiranje i obrada fotografija, korištenje nivelira i totalne stanice,  vođenja popisa nalaza.
–    poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
–    ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
–    vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu potrebno je priložiti:
–    životopis (EU standard)
–    dokaz o završenom diplomskom studiju
–    potvrda o radnom stažu iz matične evidencije HZMO
–    dokaz o znanju stranih jezika
–    dokaz o iskustvu na poslovima pod 1. i 2.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 8 dana na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, ili elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr (PDF dokumenti).
Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata s istima će se provesti intervjui (u Zagrebu, odnosno Puli).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Zagreb, 1. prosinca 2017.

Također provjeri

Natječaj za stručno radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti, rad na određeno vrijeme na projektu CSRP, 27. 1. 2020.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na stručnom …