Dr. sc. IVANA RADAČIĆ U RADNOJ SKUPINI UN-a O DISKRIMINACIJI ŽENA

ivana cv photo un

Dana 29. rujna 2017. Vijeće za ljudska prava UN-a imenovalo je dr. sc. Ivanu Radačić jednom od četiri nove članice Radne skupine UN-a o diskriminaciji žena u zakonima i praksi. Ta je radna skupina jedna od tzv. tematskih specijalnih procedura Vijeća za ljudska prava, koje je pak glavno tijelo UN-a za zaštitu ljudskih prava utemeljeno na Povelji UN-a. Radna skupina ima pet članica koje predstavljaju pet regionalnih grupa (afričke države, države Azije i Pacifika, države Istočne Europe, države Latinske Amerike i Kariba, države Zapadne Europe i ostale). Dr. sc. Radačić izabrana je kao predstavnica grupe istočnoeuropskih država

Mandat je te radne skupine identificirati i promovirati dobre prakse u eliminaciji diskriminacije žena u suradnji s državama, drugim tijelima UN-a i ostalim relevantnim dionicima. Radna skupina postavlja međunarodne standarde u ovom području, a ima tri osnovne funkcije: pisanje godišnjih izvješća na specifičnu temu iz područja diskriminacije žena, posjet državama članicama s ciljem analize situacije, identifikacije dobrih praksi i donošenja preporuka za poboljšanje te intervencija u slučaju pritužbi koje se odnose na diskriminacijske zakone i prakse ili pojedine slučajeve diskriminacije žena.

Dr. sc. Radačić za tu su poziciju nominirale Pučka pravobraniteljica, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Kuća ljudskih prava.

—————–

On 29 September 2017 the UN Human Rights Council appointed Dr. Ivana Radačić as one of four new members of the UN Working Group on Discrimination against Women in Law and Practice. The Working Group is one of the so called special thematic procedures of the Human Rights Council, which is the main Charter based UN body responsible for promotion of human rights. The Working Group has five members, who represent five regional groups (African, Asia-Pacific, Eastern Europe, Latin America and Caribbean, Western Europe and others). Dr. Radačić is a representative of the Eastern European states.

The mandate of this thematic special procedure of the HRC is ‘to identify, promote and exchange views with states and other actors on good practices related to the elimination of laws that discriminate against women’. It is a standard setting body which has three main functions: writing annual report on the specific topic related to its mandate, conducting country visits in order to examine the situation, identify good practices and make recommendations for improvement of situation, and intervening with the Governments on allegations of violations of human rights that come within their mandates by means of letters which include urgent appeals and other communications.

Dr. Radačić was jointly nominated for this position by the Ombudsperson, Ombudsperson for Gender Equality and Human Rights House.

>>> Nomination, Selection and Appointment of Mandate Holders

>>> Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice

>>> Dr. sc. Ivana Radačić

 

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.