Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – Split, 31. 5. 2017.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje politologija – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada područni centar u Splitu.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa
• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (EU format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost
3. dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju
4. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu (potvrda za svaki dokaz)
5. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: https://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD) i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom “za natječaj”.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 51 od 31. svibnja 2017. te na internetskim stranicama Instituta i Euraxess jobs portalu.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb