Natječaj za rad na projektu Arheološki park Vižula, 16. 6. 2017.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na stručno radno mjesto – stručni savjetnik u sustavu znanosti, za rad na projektu Arheološki park Vižula K.K.06.1.1.01.0059 – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta (1.9.2017.- 31.8.2019). Mjesto rada je područni centar Instituta u Puli.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

• opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija, specijalizacija iz antičke arheologije
• najmanje pet godina radnog staža na poslovima iste stručnosti koja se traži
• iskustvo rada u samostalnom vođenju arheoloških istraživanja, elaborati proizašli iz vođenja arheoloških nalazišta, suradnja na arheološko-povijesnim studijama, iskustvo u prijavama i izvješćivanjima za razne programe s području kulturnih i znanstvenih djelatnosti, posebice zaštite i očuvanja kulturne baštine, priprema i vođenje dokumentacije za EU fondove, poznavanje arheološkog fotografiranja i dokumentacije, stručne i znanstvene objave rezultata istraživanja
• poznavanje rada na računalu
• poznavanje talijanskog i engleskog jezika u govoru i pismu
• vozačka dozvola B kategorije
• ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost za suradnju, organiziranost, interes za usavršavanjem i prenošenjem znanja

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

• životopis
• dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
• popis objavljenih radova
• dokaz o radnom stažu
• dokaz o znanju stranih jezika
• izjava pristupnika o radu na projektima

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom “za natječaj Vižula”. Prijave se dostavljaju u tiskanom i digitalnom obliku (CD, stick).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 58 od 16.06.2017. i na međunarodnom Euraxess jobs portalu.

 

 

 

 

 

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb