Objavljena knjiga ŽIVJETI S INVALIDITETOM U URBANOJ SREDINI

Kao 30. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga Marka Marinića i Stanka Rihtara ŽIVJETI S INVALIDITETOM U URBANOJ SREDINI. Analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu. – “Knjiga je nastala prvenstveno zahvaljujući istraživanju kvalitete života osoba s invaliditetom u Zagrebu. Svi potrebni rezultati dobiveni su u sklopu projekta ‘Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu’ koji je 2015./2016. godine realiziran u suradnji Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.…” – Iz Riječi prije

Invalides nasl

Problemi s kojima se susreću, ali i općenito kvaliteta života osoba s invaliditetom, postaje sve više i predmetom znanstvenih istraživanja, posebice u razvijenim zemljama… Rezultati takvih studija trebali bi dati svoj doprinos kvalitetnom strateškom planiranju i poduzimanju konkretnih aktivnosti društvene zajednice radi konačnog postizanja istih mogućnosti za sve građane…

 

Marko Marinić, Stanko Rihtar
ŽIVJETI S INVALIDITETOM U URBANOJ SREDINI
Analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 30.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2016. – Str. 142.
ISBN 978-953-7964-47-4

– Omot | Impresum | Sadržaj | Iz Sažetka

 

Sadržaj

– Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ prije

1. TEORIJSKI OKVIR
1.1. Problematika terminologije
1.2. Pokušaj određenja i definiranja pojmova
1.3. Zastupljenost osoba s invaliditetom u općoj populaciji
1.4. Izjednačivanje mogućnosti
1.5. Osobe s invaliditetom u urbanoj sredini – primjer Grada Zagreba
1.6. O ovom istraživanju

2. METODOLOGIJA
2.1. Termini i okolnosti istraživanja
2.2. Metoda: fokus-grupa
2.3. Metoda: anketa

3. REZULTATI
3.1. Fokus-grupa
3.2. Anketa
Sociodemografska obilježja
Tjelesni status i potreba za pomoći
Upotreba usluga i pomoći
Samoprocjena zdravlja i nošenje s oštećenjima
Institucionalna skrb
Ocjena područja obuhvaćenih Zagrebačkom strategijom
Participacija i ocjena rada matične udruge
Glavni problemi
Socijalni odnosi i podrška
Diskriminacija i nasilje
Zadovoljstvo životom
Slobodno vrijeme
Samopoštovanje i optimizam
Religioznost
(Bio)etička pitanja

Prilog: TABLIČNI PREGLED ANKETNIH REZULTATA

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst knjige

 

Iz Sažetka

Problemi s kojima se susreću, ali i općenito kvaliteta života osoba s invaliditetom, postaje sve više i predmetom znanstvenih istraživanja, posebice u razvijenim zemljama. Nastoje se utvrditi specifičnosti života s invaliditetom, objektivni i subjektivni parametri kvalitete života, a rezultati takvih studija trebali bi dati svoj doprinos kvalitetnom strateškom planiranju i poduzimanju konkretnih aktivnosti društvene zajednice radi konačnog postizanja istih mogućnosti za sve građane.

U tom uvjerenju nastala je i ova knjiga koju bi sadržajno mogli podijeliti na dva dijela – teorijski i empirijski.

U prvom, teorijskom dijelu govorimo općenito o osobama s invaliditetom, problematici terminologije koja se koristi pri govoru o toj populaciji, a onda nastojimo donijeti i svojevrsna “određenja invaliditeta” – što invalidnost jest a što nije, odnosno što znači biti “osoba s invaliditetom”. Donosimo i statističke podatke o udjelu osoba s invaliditetom u općoj populaciji, s posebnim osvrtom na Grad Zagreb te ukazujemo na niz službenih domaćih i međunarodnih dokumenata kojima se propisuju postupci i obaveze društvene zajednice radi izjednačivanja mogućnosti. I pri tome se ponovno stavlja poseban naglasak na Grad Zagreb koji je, očito, poduzeo niz koraka (posebice u teorijsko/zakonsko/strateškom smislu) radi podizanja kvalitete života i izjednačivanja mogućnosti osoba s invaliditetom. Koliko je sve to doista zaživjelo u praksi, odnosno koliko te korake doista osjećaju oni na koje se odnose, predmet je drugog dijela rada.

Empirijski dio započinjemo opisom metodologije terenskog istraživanja kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu. Istraživanje je, u suradnji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, provedeno u drugoj polovici 2015. godine. Koristila se kombinacija kvalitativnih (fokus-grupa) i kvantitativnih (anketa) istraživačkih metoda. U fokus-grupi sudjelovali su predsjednici/predstavnici raznih udruga osoba s invaliditetom u Zagrebu (Društvo distrofičara Zagreb, Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb, Društvo multiple skleroze Grada Zagreba, Društvo tjelesnih invalida Zagreb, Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba, Spinalne ozljede Zagreb, Udruga slijepih Zagreb), a anketno ispitivanje provedeno je među članovima spomenutih udruga. Ukupno su ispitane 684 osobe s invaliditetom.

Poglavlje “Rezultati” donosi cjelovit prikaz dobivenih rezultata… U pitanju otvorenoga tipa u kojemu su ispitanici mogli navesti do tri svoja najveća problema, najčešće su bili spomenuti otežano funkcioniranje i nesamostalnost, manjak materijalnih prava i materijalni standard općenito, socijalni problemi, strah od budućnosti, neprilagođenost fizičkog i komunikacijskog okoliša, zapošljavanje te brojni drugi.

Marko Marinić i Stanko Rihtar

 

 

 

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.