Konferencija: SURVIVING IN POST-SOCIALISM; Ljubljana, 25.-26. 11. 2016.


U Ljubljani se 25. i 26. studenog u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert Zagreb i Mariborskog CePSS-a (Centre for the Study of Post-Socialist Societies) održala međunarodna znanstvena konferencija SURVIVING IN POST-SOCIALISM: IMPLICATIONS FOR POLICY MAKERS. – Program konferencije

Pro1

IMG 0 s

Program konferencije SURVIVING IN POST-SOCIALISM: IMPLICATIONS FOR POLICY MAKERS; Ljubljana, 25.-26. studenoga 2016.

Na konferenciji su sudjelovali znanstvenici iz četiriju zemalja Jugoistočne Europe (Slovenija, Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina) te donositelji odluka (policy makers) uključeni u rad državnih tijela. Tijekom konferencijskih sesija prezentirani su rezultati recentnih znanstvenih istraživanja u tematskim cjelinama koje su obuhvaćale ekonomske, političke i društvene trendove u zemljama Jugoistočne Europe, najznačajnije društveno-ekonomske prakse i strategije stanovništva te strategije preživljavanja ranjivih društvenih skupina iz četiri navedena društva.

Uz istraživačke sesije, organizirani su paneli sa zajedničkim sudjelovanjem znanstvenika i donositelja odluka tijekom kojih se razgovaralo o ulozi političkih aktera u razvoju zemalja Jugoistočne Europe i mogućnostima za razvoj i implementaciju adekvatnijih socijalnih politika s obzirom na nalaze predstavljenih znanstvenih istraživanja.

Na konferenciji je sudjelovalo i dvoje znanstvenika Instituta Ivo Pilar: Lynette Šikić-Mićanović iz Zagreba i Augustin Derado iz Splita.

 

IMG 1 s IMG 2 s

The program of the conference SURVIVING IN POST-SOCIALISM: IMPLICATIONS FOR POLICY MAKERS; Ljubljana, 25th and 26th November 2016

An international scientific conference “SURVIVING IN POST-SOCIALISM: IMPLICATIONS FOR POLICY MAKERS” organised by the Friedrich Ebert Stiftung Zagreb and Maribor’s CePSS (Centre for the Study of Post-Socialist Societies) was held in Ljubljana on 25th and 26th November 2016.

Researchers from four countries of South Eastern Europe (Slovenia, Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina) and decision makers (policy makers) attended the conference. During the conference sessions, the results of recent scientific research were presented in thematic units that included economic, political and social trends in South Eastern European countries. The most important socio-economic practices and population strategies as well as the survival strategies of vulnerable social groups from the four countries were also analysed.

Apart from research sessions, the joint participation of scientists and decision-makers in panels was also organised, during which the role of political actors in the development of South-Eastern European countries was discussed. The possibilities for the development and implementation of adequate social policies in light of the presented research findings were also discussed

Two researchers from the Institute of Social Sciences Ivo Pilar attended this conference: Lynette Šikić-Mićanović from Zagreb and Augustin Derado from Split.

Također provjeri

Znanstvenici Instituta Pilar na 30. znanstvenom skupu Empirical Studies in Psychology; Beograd, 31. 3. – 2. 4 2023.

Znanstvenici Instituta Pilar sudjelovali su trima izlaganjima i dvama posterima na 30. znanstvenom skupu Empirical… Pročitaj više o Znanstvenici Instituta Pilar na 30. znanstvenom skupu Empirical Studies in Psychology; Beograd, 31. 3. – 2. 4 2023.