COST Action CA15122 Reducing Old-Age Social Exclusion (ROSEnet)


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Reducing old-age social exclusion: collaborations in research and policy (ROSEnet) (COST ACTION CA 15122).

171820-33

Jedan od velikih izazova za zemlje EU je socijalna isključenost starijih osoba. Riječ je o kompleksnim i raznolikim procesima i mehanizmima koji onemogućavaju starijim osobama pristup određenim pravima, mogućnostima, resursima, uslugama i dobrima te odnosima i aktivnostima koji su dostupni većini stanovništva. Isključenost starijih osoba treba analizirati i istraživati striktno kontekstualizirano, uvažavajući specifičnosti određenih društava kao i individualna očekivanja i iskustva isključenosti/uključenosti konkretnih starijih osoba.

COST Akcija je fokusirana na nekoliko temeljnih područja (ekonomija, usluge, građanska prava itd.) s višestrukim ciljevima: sintetizirati postojeće spoznaje, kritički propitati postojeće koncepte isključivanja starijih osoba te sugerirati nove konceptualne okvire i predložiti inovativne učinkovite smjernice za reduciranje socijalnog isključivanja starijih osoba.

Projekt počinje u travnju 2016. godine i trajat će do travnja 2020. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 28 zemalja.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Marija Geiger Zeman (Marija.GeigerZeman@pilar.hr) i dr. sc. Zdenko Zeman
(Zdenko.Zeman@pilar.hr) članovi su upravnog odbora projekta i ujedno predstavnici Republike Hrvatske u projektu.

Više informacija: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15122?

 

>>> Dr. sc. Marija Geiger Zeman i dr. sc. Zdenko Zeman na konferenciji SIforAGE

>>> Dr. sc. Marija Geiger Zeman i dr. sc. Zdenko Zeman na konferenciji AGEING IN EUROPE

>>> Donacija projektu Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj

 

Također provjeri

Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj