128. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je izašao 128. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Broj donosi 6 izvorna znanstvena rada i 3 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Željko Lovrinčević, Davor Mikulić, Ante Orlović, Barbara Kalebić Maglica, Tamara Martinac Dorčić,  Jasminka Bobić, Selma Cvijetić, Jelena Macan, Josip Mihaljević, Jadrana Bekavac, Andrea Vranić, Andrea Ritoša i Igor Bajšanski

DI 128 nasl

– Sadržaj 128. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA “DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA” Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

– 128. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
– 128. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
– O časopisu Društvena istraživanja

 

 
Sadržaj 128. broja

– Impresum / Sadržaj – Contents

Željko Lovrinčević, Davor Mikulić, Ante Orlović: Ekonomski aspekti industrije poroka u Hrvatskoj
Barbara Kalebić Maglica, Tamara Martinac Dorčić: Osobine ličnosti i socijalni faktori kao odrednice konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata
Jasminka Bobić, Selma Cvijetić, Jelena Macan: Personality and Self-Perception of Physical and Emotional Health among First-Year University Students
Josip Mihaljević: Liberalizacija i razvoj medija u komunističkoj Hrvatskoj 1960-ih i na početku 1970-ih
Jadrana Bekavac, Andrea Vranić: Kognitivni trening kod starijih osoba: utječe li kognitivna vježba na neke osobine ličnosti i subjektivnu dobrobit?
Andrea Ritoša, Igor Bajšanski: Učinak broja opcija na promjenu preferencija uslijed odluke

PRIKAZI

Anja Mihr i Mark Gibney (ur.): THE SAGE HANDBOOK OF HUMAN RIGHTS: VOLUME 1 & 2 (Ana Širanović)
Eric Schmidt, Jared Cohen: NOVO DIGITALNO DOBA. Nove tehnologije mijenjaju ljude, države, ali i kako ćemo živjeti i poslovati (Snježana Kovačević)
Iris Manor-Binyamini: SCHOOL-PARENT COLLABORATIONS IN INDIGENOUS COMMUNITIES: PROVIDING SERVICES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES (Andrej Hodonj)

Upute suradnicima / Instructions for contributors
Nova izdanja

>>> 128. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 128. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Također provjeri

Sretan i blagoslovljen Uskrs 2024. godine!