127. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je izašao 127. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Broj donosi 4 izvorna znanstvena rada, 3 pregledna rada i 4 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Dubravka Jurlina Alibegović, Sunčana Slijepčević, Ana Babić Čikeš, Vesna Buško, Ivanka Živčić-Bećirević, Sanja Smojver-Ažić, Tamara Martinac Dorčić i Andreja Bubić

DI 127 nasl

– Sadržaj 127. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA “DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA” Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

– 127. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
– 127. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
– O časopisu Društvena istraživanja

 
 

Sadržaj 127. broja

– Impresum / Sadržaj – Contents

Dubravka Jurlina Alibegović, Sunčana Slijepčević: Assessment of Drug-Related Public Expenditures in Croatia
Ana Babić Čikeš, Vesna Buško: Emocionalna inteligencija u ranoj adolescenciji: korelati sposobnosti upravljanja emocijama i predikcija školskog uspjeha
Ivanka Živčić-Bećirević, Sanja Smojver-Ažić, Tamara Martinac Dorčić: Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu
Andreja Bubić: The Role of Perfectionism and Emotional Regulation in Explaining Decision-Making Styles
Krešimir Peračković, Nenad Pokos: U starom društvu – Neki sociodemografski aspekti starenja u Hrvatskoj
Dalia Matijević: Hösleovo povećalo: modeliranje ekološke budućnosti ljudskoga društva
Ksenija Vuković: Počeci poduzetništva žena u znanstvenim i književnim djelima hrvatskih autora

PRIKAZI

Romani Studies (Danijel Vojak)
Darko Polšek, Kosta Bovan: UVOD U BIHEVIORALNU EKONOMIJU (Mihovil Lukić)
Jelka Vince Pallua: ZAGONETKA VIRDŽINE. Etnološka i kulturno-antropološka studija (Lada Čale Feldman)
Pere Sikavica, Tihomir Hunjak, Nina Begičević Ređep, Tomislav Hernaus: POSLOVNO ODLUČIVANJE (Krešimir Peračković)

Upute suradnicima / Instructions for contributors
Nova izdanja

>>> 127. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 127. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Također provjeri

Istraživački posjet dr. sc. Johna Paula Newmana sa Sveučilišta Maynooth (Irska) Institutu Pilar, 18.-24. 3. 2024.

Od 18.-24. ožujka 2024. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u istraživačkom posjetu boravio je… Pročitaj više o Istraživački posjet dr. sc. Johna Paula Newmana sa Sveučilišta Maynooth (Irska) Institutu Pilar, 18.-24. 3. 2024.