Časopis MOSTARIENSIA u sunakladništvu Instituta Ivo Pilar

Časopis Sveučilišta u Mostaru za humanističke znanosti MOSTARIENSIA pokrenut 1994. godine pod novim uredništvom i u sunakladništvu Instituta Ivo Pilar od 2014. nastavlja s izlaženjem kao časopis za društvene i humanističke znanosti. U prvom dvobroju 7 znanstvenika Instituta objavilo je 4 izvorna znanstvena te 1 pregledni članak: Josip Jurčević, Tatjana Tomaić, Dražen Živić, Ivo Turk, Nenad Pokos, Nikola Šimunić i Anita Bušljeta Tonković

18 1-2 MOSTARIENSIA – časopis za društvene i humanističke znanosti
God. 18, br. 1-2, Mostar, prosinac 2014.
Osnivač i nakladnik: Sveučilište u Mostaru
Sunakladnik: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Za nakladnika: Ljerka Ostojić
Glavni urednik: Ivica Musić
Uredništvo: Sanja Bijakšić (Mostar), Miljenko Brekalo (Osijek), Vesna Kazazić (Mostar), Pavao Knezović (Zagreb), Stipe Kutleša (Zagreb), Ante Pavlović (Mostar), Ivan Sivrić (Mostar), Vlado Šakić (Zagreb), Mario Vasilj (Mostar)
Adresa uredništva: Sveučilište u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH;
tel: +387 36 310778; faks: +387 36 320885; e-mail:mostariensia@sve-mo.ba
Časopis izlazi dva puta godišnje.
ISSN 1023-8638

Sadržaj

Naslovnica | Impresum | Sadržaj

Ivica Musić: Uvodna riječ
Stjepan Šterc, Monika Komušanac: Prostor kao temelj identiteta u nadgradnji
Ugo Vlaisavljević: Etnički identitet kao strateški modus preživljavanja
Božo Skoko: Identitet i imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezinih triju naroda – istraživanje mogućnosti i prepreka na putu brendiranja
Zlata Živaković-Kerže: Utjecaj ratnih posljedica na gospodarstvo Slavonije i Srijema
Josip Jurčević: Koncepcija i djelovanje jugoslavenske komunističke strukture za osvajanje obrazovnoga i kulturnoga sustava u Hrvatskoj 1944. i 1945. godine
Tatjana Tomaić: Povezanost istarskoga identiteta i Istarskoga demokratskog sabora: analiza programskoga sadržaja i tekstova objavljenih u Glasu Istre od 1989. do 1993. godine
Ružica Pšihistal: Via crucis poetica. Križni put u hrvatskome pjesništvu 20. stoljeća
Šimun Musa: A. B. Šimić kao likovni kritičar
Nevio Šetić: Hrvatska kulturna i politička stvarnost s kraja 19. i početka 20. stoljeća u poeziji Rikarda Katalinića Jeretova
Tihomir Živić: A heritage for the future: Hawthornesque unfettering of the “Iron men”
Brano Markić, Sanja Bijakšić, Arnela Bevanda: Upravljanje znanjem u marketingu za mala i srednja poduzeća
Zvjezdana Penava Brekalo: Priprema za marketing posloprimatelja u visokoškolskome poslovnom obrazovanju
Danijel Labaš, Kristina Koščević: Etička pitanja i manipulacija u oglašavanju
Dražen Živić, Ivo Turk, Nenad Pokos: Regionalni aspekti depopulacije Hrvatske (1991.-2011.)
Marta Jovanić, Ivo Turk, Nikola Šimunić: Promjene u dobnome sastavu stanovništva otoka Krka u razdoblju 1961.-2011. godine
Anita Bušljeta Tonković: Suvremeni terorizam – globalna sigurnosna prijetnja i/ili oblik antiglobalizacijskoga djelovanja
Mira Pehar: Mostariensia, 1-31: Bibliografija

AKTUALNOSTI

Ljerka Ostojić: Rektoričin govor na svečanosti Dana Sveučilišta u Mostaru 5. prosinca 2014.
Vlado Majstorović: Bolonjski proces u BiH: stanje i očekivanja

PRIKAZI I OSVRTI

Mate Penava: Hrvatski doprinosi svjetskoj riznici znanja
Zoran Pervan: Dizajn ili evolucija?
Ivan Sivrić: Osvrt na jednu međugorsku kroniku

Upute autorima | Instructions for authors

“Bez obzira na međusobnu različitost i konzistentnost vlastitih metodoloških zahvata te istraživačkih pregnuća, neprijeporna je povijesna i suvremena povezanost humanističkih i društvenih znanstvenih interesa koji baštine zajedničku antropološku osnovicu. To poglavito dolazi do izražaja u doba kada se sve snažnije osjeća nesnalaženje u vrijednosnim orijentacijama, odnosno kada prevagu odnosi noetička (faktička) nad etičkom (vrijednosnom) dimenzijom. A što je društvo bez vrijednosti, bez toga vrelišta krepčine i jamstva zdrave budućnosti?” − Iz Uvodne riječi br. 1-2/2014.

>>> SPORAZUM O SURADNJI SVEUČILIŠTA U MOSTARU I INSTITUTA IVO PILAR

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.