Saša Poljanec Borić: Otuđivanje javnih dobara i tranzicija nisu isti procesi

Portal za knjigu i kulturu čitanja Moderna vremena Info u rubrici Izdvojeno donosi razgovor s dr. sc. Sašom Poljane Borić u povodu objavljivanja knjige Kultura angažirane sociologije. Razgovor je vodio Srđan Sandić a objavljen je početkom ožujka 2014. pod naslovom “Saša Poljanec Borić: Otuđivanje javnih dobara i tranzicija nisu isti procesi”

SPB int MVI

– Moderna vremena Info – Portal za knjigu i kulturu čitanja: Saša Poljanec Borić: Otuđivanje javnih dobara i tranzicija nisu isti procesi

Tranzicija je višedimenzionalni konstrukt koji ima politički, ekonomski i socio-kulturni sadržaj a prisvajane javnih dobara je jednodimenzionalni proces ekonomske ekspanzije raznih inačica privatnog vlasništva kao temeljnog “efikasnog” poslovnog modela. Tendencija poistovjećivanja tranzicije koja je u Hrvatskoj završila i procesa otuđivanja javnih dobara koji je u tijeku vodi na krivi politički kolosjek, koji će umanjiti mogućnost da se postojeći neodrživ društveni i politički proces nekritičnog smanjivanja javnog sektora preoblikuje

O knjizi KULTURA ANGAŽIRANE SOCIOLOGIJE

>>> CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE DEMOKRACIJE, DOBRU UPRAVU I LOKALNI RAZVOJ

Također provjeri

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović: Potpora istraživanju beskućništva u Hrvatskoj i Švicarskoj – uspješna priča, 23. 1. 2024.

Portal švicarskog Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) 23. siječnja 2024. objavljuje razgovor s dr.… Pročitaj više o Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović: Potpora istraživanju beskućništva u Hrvatskoj i Švicarskoj – uspješna priča, 23. 1. 2024.