Saša Poljanec Borić i sur.: O ekosistemskim uslugama i nostalgiji u turizmu


U rujnu 2013. dr. sc. Saša Poljanec Borić, viša znanstvena suradnica Instituta Ivo Pilar, predstavila je zajedno s kolegama dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić i mr. sc. Lukom Šikićem na dvije međunarodne konferencije o turizmu dva rada – jedan u Nizozemskoj, a drugi u Makedoniji

Ecosystem services Macedonia timeless
PREZENTACIJA: Ecosystem Services Awareness Building through Quality Control in Tourist Destination: A Possible Methodological Approach PREZENTACIJA: The Macedonia Timeless – Emprirical
Insights Into the Limits of Nostalgia as a Marketing Concept in Tourism

Ekosistemske usluge

Prvo izlaganje održano je pod naslovom “Ecosystem Services Awareness Building through Quality Control in Tourist Destination: A Possible Methodological Approach” na međunarodnoj konferenciji COST akcije TObeWELL održanoj u Wageningenu (Nizozemska)  od  3. do 5. rujna 2013. Akcija TObeWELL je široko postavljen projekt koji okuplja velik broj suradnika iz više od 20 zemalja, a tematizira vezu između ekosistemskih usluga, turizma i javnog zdravstva.

>>> Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL)

Nostalgija u turizmu

Drugo izlaganje održano je pod naslovom “The Macedonia Timeless – Emprirical Insights Into the Limits of Nostalgia as a Marketing Concept in Tourism” na međunarodnoj konferenciji KULTURNA MEMORIJA održanoj u  Skoplju od 5. do 7. rujna 2013 u organizaciji Centra za kulturu i kulturne studije. 

>>> CCCS Annual Conferce “Cultural Memory” Participants

>>> CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE DEMOKRACIJE, DOBRU UPRAVU I LOKALNI RAZVOJ

Također provjeri

Znanstvenici Instituta Pilar na 30. znanstvenom skupu Empirical Studies in Psychology; Beograd, 31. 3. – 2. 4 2023.

Znanstvenici Instituta Pilar sudjelovali su trima izlaganjima i dvama posterima na 30. znanstvenom skupu Empirical… Pročitaj više o Znanstvenici Instituta Pilar na 30. znanstvenom skupu Empirical Studies in Psychology; Beograd, 31. 3. – 2. 4 2023.