117. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je listopada 2012. izašao 117. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Broj donosi 6 izvornih znanstvenih radova, 3 pregledna rada i 5 prikaza. Autori izvornih zanstvenih radova su: Zoran Šućur, Primož Pevcin, Ana Kurtović, Ivanka Živčić Bećirević, Helena Smrtnik Vitulić, Simona Prosen, Goran Livazović, Silvija Ručević, Mislava Bertoša i Sandra Antulov

di_117

Sadržaj 117. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA “DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA”
Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC
Izvršna urednica: Gabrijela SABOL
Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ
Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

117. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
– 117. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
O časopisu Društvena istraživanja

Sadržaj 117. broja

Impresum / Sadržaj – Contents

ČLANCI

Zoran Šućur: Stagnira li doista siromaštvo u Hrvatskoj?
Primož Pevcin: Measuring and Explaining the Development of the Civil Society Sector
Katica Lacković-Grgin: Žaljenja: fenomenologija, konceptualizacije i istraživanja
Ana Kurtović, Ivanka Živčić Bećirević: Uloga svakodnevnih negativnih događaja u depresivnosti adolescenata
Stjepan Šterc, Monika Komušanac: Neizvjesna demografska budućnost Hrvatske – izumiranje i supstitucija stanovništva ili populacijska revitalizacija…?
Helena Smrtnik Vitulić, Simona Prosen: Personality and Cognitive Abilities as Predictors of University Students’ Academic Achievement
Goran Livazović, Silvija Ručević: Rizični čimbenici eksternaliziranih ponašanja i odstupajućih navika hranjenja među adolescentima
Luka Zevnik: Expression through Growing Food and Cooking: The Craft Consumption of Food
Mislava Bertoša, Sandra Antulov: “Ovo su naša četiri zida”: slogani zagrebačkih povorki ponosa kao taktika prisvajanja prostora

PRIKAZI

Thomas F. Pettigrew i Linda R. Tropp: When Groups Meet. The Dynamics of Intergroup Contact (Jelena Maričić)
Richard G. Whitman and Stefan Wolff (Eds.): The European Neighbourhood Policy in Perspective. Context, Implementation and Impact (Saša Čvrljak)
Ines Kersan-Škabić: Ekonomija Europske unije (Daniel Tomić)
Geran-Marko Miletić: U potrazi za drugim prostorom. Sociologijski aspekti sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj (Krešimir Peračković)
Nena Rončević i Branko Rafajac: Promjene u akademskoj profesiji: komparativna analiza (Marko Turk)

 

>>> 117. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 117. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.