Peti program nastave za studente Sveučilišta u Georgiji iz SAD-a

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar objavljuje početak petog programa terenske nastave u Hrvatskoj za studente Sveučilišta u Georgiji, SAD. Program će trajati od 14. svibnja do 4. lipnja 2012. i dio je trajne usmjerenosti Instituta Pilar na interdisciplinarnu domaću i međunarodnu akademsku suradnju kao i na suradnju s lokalnim zajednicama u Hrvatskoj

uga_itinerary_croatia_2012

ITINERARY CROATIA MAYMESTER STUDY ABROAD 2012

Nastava je zamišljena tako da se akademska predavanja nadopunjuju s lokalnim terenskim uvidima, a ove se godine posebno obrađuju teme iz područja zaštite i obnove kulturnog  naslijeđa, javnog zdravstva, lingvistike i politike.
Program se izvodi u suradnji sa 26 stručnjaka iz raznih područja na 12 lokacija u Hrvatskoj i jednoj lokaciji u BiH.

Voditelj programa za Hrvatsku (američka strana): dr. sc. James Reap, University of Georgia
Nastava: dr. sc. James Reap;  dr. sc. Carol Phillips Cotton i dr. sc. Keith Langston, University of Georgia i dr. sc. Jaroslav Tir, University of Colorado 
Voditelj programa u Hrvatskoj: dr. sc. Saša Poljanec-Borić, Institut Ivo Pilar
Izvršni voditelj programa: mr. sc. Juraj Perković, Institut Ivo Pilar
Suradnici u terenskoj nastavi: mr. sc. Anja Wertag i mr. sc. Marijan Barić, Institut Ivo Pilar

Suradnici (abecednim redom)

1. Dr. med. Ante Barišić, Klinika “Svjetlost”, Zagreb
2. Mr. sc. dr. Ivana Bočina, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Split
3. Dr. med. mr. sc. Vesna Bosanac, Vukovarska bolnica, Vukovar
4. Dr. sc. Miljenko Brekalo, Institut Ivo Pilar, Osijek
5. Dr. sc. dr. med Ante Cvitković, Zavod za javno zdravstvo, Slavonski Brod
6. Mr. sc. Sandra Cvikić, Institut Ivo Pilar, Vukovar
7. Gosp. Krešimir Dabo, dipl. oec., Folkolni ansambl LADO
8. Gđa Miram Goll, prof., Osijek
9. Gđa Jany Hansal, dipl. oec., Udruga DEŠA, Dubrovnik
10. Gđa Irma Huić d.i.a. Hrvatski restauratorski zavod
11. Doc. dr. sc. Aida Idrizbegović-Zgonić, Sveučilište u Sarajevu
12. Dr. med. Luce Ivanda, Dom zdravlja, Makarska
13. Dr. sc. Vedran Ivanković, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
14. Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
15. Doc. dr. sc. David Mandić, Sveučilište u Puli
16. Doc. dr. sc. Katja Marasović, Mediteranski centar – Zavod za graditeljsko nasljeđe, Split
17. Dr. med. Vera Musil, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb
18. Prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
19. Doc. dr. sc. Vedran Prelogović, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
20. Dr. sc.. dr. med. Zdenko Sonicki, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb
21. Dr. sc. Ivo Turk, Institut Ivo Pilar, Zagreb
22. Dr. med. Helena Vlačić, Dom zdravlja “Dr. Lino Peršić”, Labin
23. Dr. sc. Danijel Vojak, Institut Ivo Pilar, Zagreb
24. Gosp. Alan Vojvodić, dipl. pol., Hrvatski autoklub, Zagreb
25. Dr. sc. Mirela Žanetić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
26. Dr. sc. Dražen Živić, Institut Ivo Pilar, područni centar Vukovar

Također provjeri

Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.

Dr. sc. Danijel Vojak sudjelovao je 8. travnja 2024. na središnjoj svečanosti obilježavanja Svjetskog dana… Pročitaj više o Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.