113. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je listopada 2011. izašao 113. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Uz stručne i pregledne radove te prethodna priopćenja, recenzije i prikaze broj donosi izvorne znanstvene članke autora: Borut Milfelner, Boris Snoj, Aleksandra Pisnik Korda, Ninoslava Pećnik, Tanja Radočaj, Ana Tokić, Mateja Sočo, Gordana Keresteš, Ivana Tucak Junaković, Majda Rijavec, Ingrid Brdar, Dubravka Miljković, Latica Mirjanić, Goran Milas, Sanja Jozić, Boris Mlačić, Zrinka Greblo, Igor Gruić, Katarina Ohnjec, Ivan Segedi, Željko Pedišić, Joana Carneiro Pinto, Maria do Céu Taveira, Cvjetko Milanja
 

di_113

Sadržaj 113. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA “DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA”
Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC
Izvršna urednica: Gabrijela SABOL
Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ
Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi br. 113
O časopisu Društvena istraživanja

Sadržaj 113. broja

 

Borut Milfelner, Boris Snoj, Aleksandra Pisnik Korda: Mjerenje međuodnosa percipirane kvalitete, percipirane vrijednosti, imidža i zadovoljstva hotelskim uslugama: usporedba gostiju iz Slovenije i Italije
Ninoslava Pećnik, Tanja Radočaj, Ana Tokić: Uvjerenja javnosti o ispravnim roditeljskim postupcima prema djeci najmlađe dobi
Mateja Sočo, Gordana Keresteš: Roditeljsko ponašanje zaposlenih roditelja: povezanost s objektivnim obilježjima posla i subjektivnim doživljajem odnosa roditeljske i radne uloge
Ivana Tucak Junaković: Neki aspekti brige odraslih za mlađe generacije: spolne i dobne razlike
Majda Rijavec, Ingrid Brdar, Dubravka Miljković: Životne aspiracije i dobrobit: odnos ekstrinzičnih i intrinzičnih ciljeva
Latica Mirjanić, Goran Milas: Uloga samopoštovanja u održavanju subjektivne dobrobiti u primjeni strategija suočavanja sa stresom
Sanja Jozić, Goran Milas, Boris Mlačić: Odnos Eriksonovih osnovnih snaga ličnosti, emocionalne kompetentnosti i privrženosti prema ljubavnim partnerima u osoba mlađe odrasle dobi
Vanesa Benković, Aleksandar Štulhofer, Valerio Baćak: Konstrukcija i evaluacija višedimenzionalnog instrumenta za procjenu zapreka uporabi kondoma
Zrinka Greblo, Igor Gruić, Katarina Ohnjec, Ivan Segedi, Željko Pedišić: Konstrukcija upitnika za procjenu percipirane legitimnosti nesportskoga ponašanja
Joana Carneiro Pinto, Maria do Céu Taveira: Samoupravljanje karijerom: intervencija s nositeljima istraživačkih stipendija
Goran Andlar, Branka Aničić, Petra Pereković, Iva Rechner Dika, Ines Hrdalo: Kulturni krajobraz i legislativa – stanje u Hrvatskoj
Mirko Bilandžić: Terorizam u teorijama i teorijskim perspektivama
Cvjetko Milanja: Tipovi lika iseljenika u novijoj hrvatskoj književnosti
Marija Ott Franolić: Iščitavanje ženske povijesti iz dnevnika Marthe Ballard
RECENZIJE I PRIKAZI
Krešimir Peračković: (ZA)ŠTO RADITI U POSTINDUSTRIJSKOM DRUŠTVU? Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća (Geran-Marko Miletić)
Marija Geiger: S ONU STRANU MONOKULTURE: TRADICIJSKA ZNANJA O OKOLIŠU I MREŽA ŽIVOTA (Anita Bušljeta)
Damir Demonja, Pavlo Ružić: RURALNI TURIZAM U HRVATSKOJ S HRVATSKIM PRIMJERIMA DOBRE PRAKSE I EUROPSKIM ISKUSTVIMA (Daniela Angelina Jelinčić)
Marino Manin: ISTRA NA RASKRIŽJU: O POVIJESTI MIGRACIJA PUČANSTVA ISTRE (Mihovil Dabo)
Nada Gosić, Brigitte E. S. Jansen (ur.): HRVATSKA: POLITIKA, PRAVO, PRAVA PACIJENATA I EUTANAZIJA / CROATIA: POLITICS, LEGISLATION, PATIENT’S RIGHTS AND EUTHANASIA (Iva Rinčić)

>>> Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi br. 113
>>> O časopisu Društvena istraživanja

 

Također provjeri

Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.

Dr. sc. Danijel Vojak sudjelovao je 8. travnja 2024. na središnjoj svečanosti obilježavanja Svjetskog dana… Pročitaj više o Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.