Program nastave za studente Sveučilišta u Georgiji iz SAD-a

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar objavljuje početak četvrtog po redu programa terenske nastave za studente Sveučilišta u Georgiji iz SAD-a. Program koji će trajati od 19. svibnja do 4. lipnja 2011. dio je trajne usmjerenosti Instituta Pilar na interdisciplinarnu domaću i međunarodnu akademsku suradnju kao i na suradnju s lokalnim zajednicama u Hrvatskoj

study_abroad
Itinerary Croatia Maymester Study Abroad 2011

Nastava je koncipirana tako da se akademska predavanja nadopunjuju s lokalnim terenskim uvidima a ove se godine posebno obrađuju područja: zaštite i obnove kulturnog  nasljeđa, javnog zdravstva i agronomije.

Program se izvodi u suradnji s 25 stručnjaka iz raznih područja na 11 lokacija u Hrvatskoj. 

Voditelj programa za Hrvatsku (američka strana):  dr. James Reap, Sveučilište u Georgiji, SAD
Nastava: dr. James Reap;  dr. Carol Phillips Cotton i dr. Sarah W. Workman Sveučilište u Georgiji, SAD

Voditelj programa u Hrvatskoj:  dr. Saša Poljanec-Borić, Institut Ivo Pilar
Koordinator programa: mr. Juraj Perković, Institut Ivo Pilar

Suradnici na terenskoj nastavi:  mr. Anja Wertag, mr. Marijan Barić, Institut Ivo Pilar

Suradnici (abecednim redom)

1. Dr. Jadran Antolović, Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić
2. Dr. med. Ante Barišić, Klinika “Svjetlost”, Zagreb
3. Prof. dr. Bojan Baletić, Prorektor za prostorni razvoj, Sveučilište u Zagrebu
4. Doc. dr. Marija Cerjak, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
5. Dr. sc. dr. med Ante Cvitković, Zavod za javno zdravstvo, Slavonski Brod
6. Gosp. Krešimir Dabo, glasnogovornik, Folkolni ansambl LADO
7. Gosp. Boris Filipaj, dipl. ing, „Bioaromatika“ d.o.o.
8. Gđa Ivona Filipović, dipl. ing. Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
9. Dr. med. Luce Ivanda, Dom zdravlja, Makarska
10. Prof. dr. Josip Leto, Agronomski fakultat, Sveučilište u Zagrebu
11. Do c. dr. Katja Marasović, Mediteranski centar – Zavod za graditeljsko nasljeđe, Split
12. Dr. med. Vera Musil, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”
13. Dr. Aleksandra Paić, Sveučilište u Puli
14. Gosp. Darko Preiner, dipl. ing. agr., Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
15. Doc. dr. Vedran Prelogović, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
16. Dr. sc. dr. med Zdenko Sonicki, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb
17. Gosp. Luka Šikić, dipl. oec.
18. Dr. Ivo Turk, Institut Ivo Pilar, Zagreb
19. Dr. Sandra Uskoković, Sveučilište u Dubrovniku
20. Dr. med. Helena Vlačić, Dom zdravlja “Dr. Lino Peršić”, Labin
21. Mr. Danijel Vojak, Institut Ivo Pilar, Zagreb
22. Gosp. Alan Vojvodić, Hrvatski autoklub
23. Dr. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
24. Gosp. Ivan Zelenić, prof.
25. Dr. Mirela Žanetić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Itinerary Croatia Maymester Study Abroad 2011

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.