111. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Tijekom dvadesetogodišnjeg izlaženja, časopis Društvena istraživanja objavio je više tematskih brojeva o raznim aspektima demografske problematike u Hrvatskoj. Nastavljajući tu praksu, 111. broj objavljuje dio istraživačkih rezultata nastalih u okviru projekta “Povezanost fertiliteta i sektora zaposlenosti žena u Hrvatskoj” te radove koji produbljuju analizU strukturnih promjena u zaposlenosti žena na mikrorazini i, općenito, zaposlenosti na makrorazini u Hrvatskoj.

di_111

Sadržaj 111. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA “DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA”
Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC
Izvršna urednica: Gabrijela SABOL
Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ
Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi br. 111
O časopisu Društvena istraživanja

Sadržaj 111. broja

 

TEMA: FERTILITET I ZAPOSLENOST ŽENA
Anđelko Akrap: Uz temu
Anđelko Akrap: Sektor zaposlenosti žena i fertilitet u Hrvatskoj
Ivan Čipin: Obrazovanje i fertilitet zaposlenih žena u Hrvatskoj
Anđelko Akrap, Ivan Čipin: Usklađivanje poslovnoga i obiteljskoga života u Hrvatskoj: utjecaj na fertilitet
Jakov Gelo, Šime Smolić, Marin Strmota: Sociodemografske odrednice zaposlenosti žena u Hrvatskoj
Krešimir Peračković: Hrvatska u postindustrijsko doba – promjene u strukturi radno aktivnoga stanovništva po sektorima djelatnosti i spolu
STUDIJE
Filip Dujmović: Politika reforme mirovinskih sustava: komparativna analiza Hrvatske, Slovenije i Srbije
Govindasamy Agoramoorthy, Minna J. Hsu: Suicid u tajvanskom društvu
Dario Pavić: Analiza omjera spolova novorođenčadi u Hrvatskoj od 1946. do 2007.
Silvija Ručević: Povezanost privrženosti roditeljima s rizičnim i delinkventnim ponašanjem kod adolescenata
Barbara Rončević Zubković: Vještina čitanja u ranoj adolescenciji: profili učenika
Đurđica Petrešević, Izabela Sorić: Učeničke emocije i njihovi prediktori u procesu samoregulacije učenja
Nadja Furlan: Institucionalizirano kršćanstvo i pitanje hijerarhije rodova
Marko Pranjić: Homerove odgojne vrijednosti
RECENZIJE I PRIKAZI

 

Također provjeri

Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.

Dr. sc. Danijel Vojak sudjelovao je 8. travnja 2024. na središnjoj svečanosti obilježavanja Svjetskog dana… Pročitaj više o Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.