Objavljen slovensko-hrvatski broj časopisa PILAR

Kao rezultat znanstvene suradnje Slovenske akademije znanosti i umjetnosti i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz tiska je izašao zajednički slovensko-hrvatski broj časopisa Pilar. U kontekstu pojačenog zanimanja povjesničara za slovensko-hrvatske odnose tijekom minulih stoljeća, br. 7-8 međunarodnog izadanja časopisa Pilar prvi je pokušaj da se rezultati istraživanja objedine u tematskom broju jedne znanstvene publikacije. Kao osobitost dvobroja ističe se njegova višejezičnost: tekstovi su, naime, objavljeni na materinskim jezicima njihovih autora, ali i na — latinskom. Sadržajno, autori su nastojali prije svega istražiti zajedničku prošlost u doba postojanja Habsburške Monarhije i Kraljevstva/Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U časopisu je objavljen i izvorni (latinski) tekst i prvi put i hrvatski prijevod glasovite “Riječke spomenice” iz 1915.
 

pilar7-8

Habsburško razdoblje imalo je svoju posebnu dinamiku u razvoju slovensko-hrvatskih odnosa: od „doba zdravica“, u kojima je Ivan Tavčar Slovence proglašavao „planinskim Hrvatima“, preko odgajanja mladih naraštaja Hrvatskoga katoličkog pokreta na „socijalnim tečajevima“ Janeza Evangelista Kreka, pa sve do utemeljenja Hrvatsko-slovenske stranke prava… O tim fenomenima političke suradnje u doba Austro-Ugarske Monarhije govori većina rasprava.

Časopis PILAR
godište IV. (2009.), broj 7(1)-8(2)
INTERNATIONAL EDITION

TEMATSKI BLOK
Hrvatsko-slovenski odnosi na prijelomu 19. i 20. stoljeća
Urednici: Andrej RAHTEN i Zlatko MATIJEVIĆ
Institut društvenih istraživanja Ivo Pilar, Zagreb, 2009.

Svi brojevi časopisa Pilar
Sadržaj br. 7-8/2009.
Riječ urednika uz br. 7-8/2009.

Sadržaj / Vsebina

Riječ urednika / Uredniška beseda

TEMATSKI BLOK / TEMATSKI SKLOP
Hrvatsko-slovenski odnosi na prijelomu 19. i 20. stoljeća / Slovensko-hrvaški odnosi na prelomu 19. in 20. stoletja

RASPRAVE / RAZPRAVE

Stanislav KOCUTAR: Habsburška monarhija in jugoslovansko vprašanje v luči slovenske historiografije
Nataša PODGORŠEK: Državnopravni koncepti slovenskih in hrvaških politikov od marčne revolucije do preloma stoletja
Igor GRDINA: Kultura med Slovenci in Hrvati ter politiko
Stjepan MATKOVIĆ: Ivan Šusteršič i hrvatski političari
Feliks J. BISTER: Hrvaško-slovensko sodelovanje v dunajskem parlamentu na predvečer prve svetovne vojne
Jure KRIŠTO: Od slavenstva do jugoslavenstva: suradnja hrvatskih i slovenskih krugova u Katoličkom pokretu
Andrej RAHTEN: Avstromarksistični pogledi na jugoslovansko vprašanje
Katja PERŠAK: Anton Korošec in slovensko-hrvaška nasprotja v Prekmurju
Zlatko MATIJEVIĆ: Providencijalna politika: Hrvatski katolički pokret i politika (1903.—1929.)

PRILOZI / PRILOGE

France Prešeren (Neža Zajc)
Ivo PILAR: „O stogodišnjici rogjenja dra Franceta Prešerna“
Dr. Petar Rogulja — hrvatski katolički senior i učenik dr. Janeza E. Kreka (Jure Krišto)
Petar ROGULJA: Dr Janez E. Krek

GRADIVO / GRADIVO

Tomislav MRKONJIĆ, Jadranka NERALIĆ i Zlatko MATIJEVIĆ: Riječka spomenica (1915.)
Riječka spomenica. Latinski koncept (minuta)
Riječka spomenica. Hrvatski prijevod

OSVRT S POVODOM / POGLED Z RAZLOGOM

Tomislav JONJIĆ: Hrvatska i blaženi Alojzije Stepinac u očima stranaca

OCJENE I PRIKAZI / OCENE IN PREDSTAVITVE

Dnevnički zapisi Luke Perinića, Zagreb, 2009. (J. Krišto)
A. Rahten, Izidor Cankar: diplomat dveh Jugoslavij, Ljubljana – Mengeš, 2009. (M. Klemenčič)

IN MEMORIAM

Srećko Lipovčan (1942.—2009.)


Riječ urednika

Zamisao o zajedničkom slovensko-hrvatskom broju časopisa PILAR rodila se u intelektualnom krugu koji je predvodio danas nažalost pokojni dr. sc. Srečko Lipovčan. U živom su nam sjećanju naši poticajni razgovori o sadržaju posebnoga broja časopisa u kojem bismo iznijeli neke nove poglede na dio zajedničke nam prošlosti. Iako je posljednjih godina zanimanje povjesničara, osobito iz Slovenije, za slovensko-hrvatske odnose tijekom minulih stoljeća pojačano, ovaj je dvobroj našega časopisa prvi pokušaj da se rezultati istraživanja objedine u tematskom broju jedne znanstvene publikacije. Ujedno to je prvi konkretan rezultat sporazuma o suradnji između Znanstvenoistraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (ZRC SAZU) i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, potpisanog 1. lipnja 2007. u Ljubljani. Njegujući znanstvenu suradnju dviju država, ZRC SAZU je iduće 2008. sklopio partnerstvo i s Hrvatskim institutom za povijest u Zagrebu. Stoga nije čudno što većina autora u ovome broju časopisa dolazi iz spomenutih institucija.
Sadržajno, autori su nastojali prije svega istražiti zajedničku prošlost u doba postojanja Habsburške Monarhije i Kraljevstva/Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Habsburško razdoblje, koje je trajalo sve do sloma Monarhije nakon završetka Prvoga svjetskog rata (1918.), imalo je svoju posebnu dinamiku u razvoju slovensko-hrvatskih odnosa: od „doba zdravica“, u kojima je Ivan Tavčar Slovence proglašavao „planinskim Hrvatima“, preko odgajanja mladih naraštaja Hrvatskoga katoličkog pokreta na „socijalnim tečajevima“ Janeza Evangelista Kreka, pa sve do utemeljenja Hrvatsko-slovenske stranke prava, predvođene Ivanom Šusteršičem i Milom Starčevićem. O tim fenomenima političke suradnje u doba Austro-Ugarske Monarhije govori većina rasprava. No, „doba savezništva“ dvaju naroda nije preživjelo promjenu državnopravnog okvira. Nakon nastanka Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca napuštali su se stari i tražili novi politički partneri, pri čemu se uvijek iznova spominje uloga Antona Korošca. Proturječnosti hrvatsko-slovenskih odnosa u prvoj južnoslavenskoj državnoj zajednici također su tema nekih ovdje objavljenih rasprava.
Kao osobitost ovoga hrvatsko-slovenskoga dvobroja ističemo njegovu višejezičnost. Naime sve tekstove objavljujemo na materinskim jezicima njihovih autora, ali i na — latinskom.
U PRILOZIMA donosimo Pilarov članak o pjesniku Francu Prešernu i Roguljin tekst o J. E. Kreku. U rubrici GRADIVO objavljujemo izvorni (latinski) tekst, ali prvi put i hrvatski prijevod, glasovite „Riječke spomenice“ iz 1915. godine, na čije je tumačenje potrošeno mnogo crnila u slovenskoj i hrvatskoj historiografiji. Kao i dosad, donosimo prikaze, ocjene i osvrte na novija historiografska i publicistička izdanja.
Nadamo se da je slovensko-hrvatski dvobroj časopisa PILAR tek prvi korak u realizaciji sličnih međunarodnih znanstvenih projekata.

U Ljubljani i Zagrebu, rujna 2009.

Andrej Rahten
Zlatko Matijević

Također provjeri

Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.

Dr. sc. Danijel Vojak sudjelovao je 8. travnja 2024. na središnjoj svečanosti obilježavanja Svjetskog dana… Pročitaj više o Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.