Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na međunarodnoj radionici “Rethinking the Volatility of Vulnerability…”; Mainz, 6.-7. 6. 2024.

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović sudjelovala je na međunarodnoj radionici pod nazivom “Rethinking the Volatility of Vulnerability against Categorical Constraints” na Sveučilištu u Mainzu, Njemačka, od 6. do 7. lipnja 2024. Radionica je okupila vodeće znanstvenike iz antropologije, povijesti, sociologije i teatrologije koji su raspravljali o tome kako i u kojim oblicima ranjivost nastaje te kako se stabilizira u različitim područjima istraživanja

i1i2

Poster | Program

Razmišljalo se o tome kako ljudi razlikuju jedni druge i sebe od drugih te kako percepcija ranjivosti izražava podijeljena i slojevita shvaćanja izloženosti osobe ili grupe životnim nepredviđenim okolnostima. Predavanje dr. sc. Lynette Šikić Mićanović posebno se bavilo ranjivošću istraživača i brigom u kvalitativnom istraživanju s marginaliziranim skupinama

Izlaganje je dio projekta Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj, NextGenderHR (01/08-73/23-2519-9) koji provodi Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, a financira se sredstvima Europske Unije iz programa NexGenerationEU.

Dr. Lynette Šikić Mićanović participated in an international workshop at the University of Mainz, Germany from 6-7 June 2024

Dr. Lynette Šikić Mićanović participated in an international workshop entitled “Rethinking the Volatility of Vulnerability against Categorical Constraints” at the University of Mainz, Germany from 6-7 June 2024. This workshop brought together leading scholars from anthropology, history, sociology and theatre studies who discussed how and in which forms vulnerability comes into being, and how it is stabilised in various research fields

i3

Poster | Programme

It reflected on how people differentiate each other and themselves from others and how perceptions of vulnerability express divided and stratified understandings of a person’s or a group’s exposure to life’s contingencies. Dr. Lynette Šikić Mićanović’s lecture specifically addressed researcher vulnerabilities and care in qualitative research with marginalized groups.

This presentation, is part of the project “Changes in Gender Relations in Croatia,” NextGenderHR (01/08-73/23-2519-9), which is conducted at the Ivo Pilar Institute of Social Sciences and funded by the European Union through the NextGenerationEU program.

Projekt NextGenderHR

Također provjeri

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na stručnom skupu “Potencijali i zamke migracijskih sporazuma sa zemljama izvan EU”; Berlin, 31. 5. 2024.

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, viša znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, pozvana… Pročitaj više o Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na stručnom skupu “Potencijali i zamke migracijskih sporazuma sa zemljama izvan EU”; Berlin, 31. 5. 2024.