Dr. sc. Jadranka Švarc na okruglom stolu „Unaprjeđenje pravnog statusa beskućnika“; Zagreb, 4. 5. 2023.

Dr. sc. Jadranka Švarc, znanstvena savjetnica u trajnom izboru u mirovini, u sklopu okruglog stola „Unaprjeđenje pravnog statusa beskućnika“ održala je 4. svibnja 2023. izlaganje pod naslovom „Predstavljanje rezultata kvalitativnog istraživanja s osobama u nesigurnom i/ili neadekvatnom stanovanju“

Okrugli stol „Unaprjeđenje pravnog statusa beskućnika“ održan je 4. svibnja 2023. godine u Zagrebu u organizaciji Centra za razvoj neprofitnih organizacija (CERANEO) u suradnji s partnerima među kojima je bio i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Dr. sc. Jadranka Švarc je u sklopu okruglog stola održala izlaganje pod naslovom „Predstavljanje rezultata kvalitativnog istraživanja s osobama u nesigurnom i/ili neadekvatnom stanovanju“ koje je istraživački tim Instituta Ivo Pilar provodio pod vodstvom dr. sc. Lynette Šikić Mićanović. Izlaganje je osim rezultata kvalitativnog istraživanja u sklopu predstavljanja problematike socijalne isključenosti, uključivalo i konkretne smjernice te preporuke proizašle iz istraživanja.

Dr Jadranka Švarc, scientific advisor, participated at the roundtable “Improving the legal status of homeless people” as part of the ESF project “New perspective for homelessness”

The roundtable was organised by the Centre for the development of non-profit organisations (CERANEO) on 4th May 2023 in Zagreb in cooperation with partners including the Institute of Social Sciences Ivo Pilar. As part of the roundtable, Jadranka Švarc held a presentation entitled “Presentation of qualitative research results with people in insecure and/or inadequate housing” conducted by the Ivo Pilar Institute’s research team led by Lynette Šikić Mićanović. In addition to qualitative research results on the issue of social exclusion, the presentation also included specific guidelines and recommendations derived from this research.

Projekt Nova perspektiva za beskućništvo

Također provjeri

Dr. sc. Ivan Hrstić i dr. sc. Josip Mihaljević na konferenciji “Contested Identities in Yugoslavia”; Prag, 16. 5. 2023.

Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Croceania” dr. sc. Ivan Hrstić i suradnik… Pročitaj više o Dr. sc. Ivan Hrstić i dr. sc. Josip Mihaljević na konferenciji “Contested Identities in Yugoslavia”; Prag, 16. 5. 2023.