Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na 7. bienalnoj konferenciji o migracijskim istraživanjima Austrijske akademije znanosti, 26.-28. 9. 2022.

7. bienalna konferencija o migracijskim istraživanjima održana je od 26. do 28. rujna u Kremsu, Austrija. Tema ovogodišnje konferencije bila je Globalizacija granica – Granice globalizacije: Migracija između globalnih kriza i lokalnih dinamika. Konferenciju su organizirali Povjerenstvo za migracijska i integracijska istraživanja (KMI) i Institut za urbana i regionalna istraživanja Austrijske akademije znanosti, te ključno istraživačko područje „Migracija, državljanstvo i pripadnost“ Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Beču, zajedno s Odjelom migracije i globalizacije Sveučilišta cjeloživotnog obrazovanja u Kremsu

– Program konferencije: 7th Biennial Conference on Migration Research

Na panelu „Povratak kao tranzicija granica: scenariji mobilnosti, kontakta i sukoba kroz studije slučaja u postsocijalističkoj Europi“, dr. sc. Hornstein Tomić održala je govor na temu “Pripadanje kroz prelazak granica: Učinci transnacionalne povratničke mobilnosti u hrvatskom kontekstu“. U svojoj prezentaciji, dr. sc. Hornstein Tomić predstavila je nedavne rezultate istraživanja o povratničkim migracijama, te elaborirala tko su povratnici u Hrvatsku i koji čimbenici potiču njihov povratak.

Dr Caroline Hornstein Tomić at the 7th Biennial Conference on Migration Research of the Austrian Academy of Sciences

The 7th Biennial Conference on Migration Research took place from 26th to 28th September 2022 in Krems, Austria. The theme of this year’s conference was Globalization of Borders – Borders of Globalization: Migration between global crises and local dynamics. The conference was organized by the Commission for Migration and Integration Research (KMI) and the Institute for Urban and Regional Research (ISR) of the Austrian Academy of Sciences, and by the Key Research Area “Migration, citizenship and belonging” of the Faculty of Social Sciences at Vienna University, jointly with the Department for Migration and Globalization at the University for Continuing Education Krems.

Dr Hornstein Tomić spoke at the panel “Return as border transition: scenarios of mobility, contact and conflict from case studies in post-socialist Europe” with a presentation titled “Belonging through crossing borders: Effects of transnational return mobility in the Croatian context”. In her presentation, Dr Hornstein Tomić showcased recent research findings on return migration and elaborated on who are the returnees to Croatia and what factors drive their return.

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić

Također provjeri

Predstavljeni rezultati projekta „Hrvati u Sloveniji danas”; Lendava, 29. 11. 2023.

U organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji 29. studenoga 2023. održan je u Lendavi Međunarodni… Pročitaj više o Predstavljeni rezultati projekta „Hrvati u Sloveniji danas”; Lendava, 29. 11. 2023.