Objavljen Pilarov kaleidoskop hrvatskoga društva u povodu obilježavanja 30. obljetnice Instituta Pilar, 26. 11. 2021.

U povodu obilježavanja 30. obljetnice Instituta Pilar objavljena je prigodna publikacija o povijesti i postignućima Instituta pod naslovom PILAROV KALEIDOSKOP HRVATSKOGA DRUŠTVA.Sadržaj

Pilarov kaleidoskop hrvatskoga društva (u povodu obilježavanja 30. obljetnice Instituta Pilar), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2021. – 114 str. ISBN 978-953-8404-07-8

Sadržaj

Omot publikacije

Predgovor
— Željko HOLJEVAC

I.
O Institutu
— Vlado ŠAKIĆ

II.
Dr. Ivo Pilar (1874.—1933.): između znanosti i politike
— Tomislav JONJIĆ i Zlatko MATIJEVIĆ

III. PILAROV KALEIDOSKOP HRVATSKOGA DRUŠTVA
Humanističke znanosti u kaleidoskopu Instituta Pilar
— Vine MIHALJEVIĆ
Društvena kohezija i društvena promjena
— Renata FRANC
Društvene inovacije, upravljanje i razvoj
— Drago ČENGIĆ i Jadranka ŠVARC
Kvaliteta života i individualne razlike
— Ljiljana KALITERNA LIPOVČAN i Goran MILAS
Obitelj, djeca, mladi
— Zora RABOTEG-ŠARIĆ i Renata GLAVAK TKALIĆ
Obrazovanje
— Josip BURUŠIĆ
Stanovništvo, naselja i mobilnost
— Nenad POKOS i Geran-Marko MILETIĆ

IV.
Međunarodna suradnja i Europski istraživački prostor
— Inga TOMIĆ-KOLUDROVIĆ i Benjamin PERASOVIĆ

V.
Područni centri Instituta i lokalni razvoj
— Dražen ŽIVIć

VI.
Uprava i zaposlenici Instituta

Puni tekst publikacije

Iz Predgovora

Sa 106 zaposlenika u administrativnom središtu u Zagrebu i područnim centrima u Dubrovniku, Gospiću, Osijeku, Puli, Splitu, Varaždinu, Visu i Vukovaru Institut Pilar najveći je i središnji javni institut u području društvenih znanosti u Hrvatskoj

Osnovno je polazište znanstvenoistraživačkoga rada u Institutu Pilar prije 30 godina bilo da je hrvatsko društvo neistraženo društvo. Danas se može reći da je hrvatsko društvo, zahvaljujući uvelike i javnom djelovanju Instituta pod motom „Istraživanjem do činjenica“, u mnogim svojim segmentima prilično istraženo, a pred nama su novi izazovi i nove mogućnosti

Prof. dr. sc. Željko Holjevac, ravnatelj Instituta

30 godina Instituta

Također provjeri

Objavljena knjiga CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES (ur. Haris Dajč, Isidora Jarić, Ljiljana Dobrovšak)

U Biblioteci Studije Instituta Pilar objavljena je knjiga CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES. Discourses… Pročitaj više o Objavljena knjiga CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES (ur. Haris Dajč, Isidora Jarić, Ljiljana Dobrovšak)