Izdvajamo Iz Novosti

Pregled po godinama sudjelovanja znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u COST akcijama

Pregled COST akcija po godinama (akcija umrežavanja stručnjaka u sklopu Europske suradnje u znanosti i tehnologiji − COST) obuhvaća sudjelovanje znanstvenika Instituta od njegova osnutka 1991. do akcija u 2020. godini. Uz svaku godinu naznačen je podatak o ukupnom broju akcija, a uz naziv akcije i podatak o znanstvenicima Instituta …

VIŠE

Sudjelovanje znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u COST akcijama

Pregled COST akcija (akcija umrežavanja stručnjaka u sklopu Europske suradnje u znanosti i tehnologiji − COST) obuhvaća sudjelovanje znanstvenika Instituta Pilar od njegova osnutka 1991. do akcija u provedbi tijekom 2019. godine COST akcija Status CA18140 – People in Motion Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923) u provedbi …

VIŠE

Pregled projekata Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar po godinama

Pregled projekata Instituta Pilar po godinama sadrži nacionalne i međunarodne znanstvene projekte u razdoblju od osnutka Instituta 1991. do 2020. godine. Uz svaku godinu naznačen je podatak o ukupnom broju projekata, a uz naziv svakog projekta njegov voditelj odnosno voditeljica: 2020. – 1991.   2020. (32 projekta)   DARE – …

VIŠE