Izdvajamo Iz Novosti

Dr. sc. Sandra Cvikić: IN AND OUT OF REFUGEE CRISIS – 1990s vs. 2015/2016, 29. 3. 2022.

U sklopu studijskog boravka pri Sveučilištu Özyeğin u Istanbulu dr. sc. Sandra Cvikić održala je 29. ožujka 2022. seminar pod nazivom IN AND OUT OF REFUGEE CRISIS – 1990s vs. 2015/2016 Seminar je sastavni dio znanstvenoistraživačkog projekta kojega dr. sc. Cvikić provodi na Sveučilištu Özyeğin uz financijsku potporu turske zaklade… Pročitaj više o Dr. sc. Sandra Cvikić: IN AND OUT OF REFUGEE CRISIS – 1990s vs. 2015/2016, 29. 3. 2022.

VIŠE

Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, rad u Područnom centru Pula, 29. 3. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, rad u Područnom centru Pula – 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na neodređeno puno radno… Pročitaj više o Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, rad u Područnom centru Pula, 29. 3. 2022.

VIŠE

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, 23. 3. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme… Pročitaj više o Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, 23. 3. 2022.

VIŠE