Izdvajamo Iz Novosti

Vukovar ’91 – sedamnaest godina poslije

  11. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ‘91. – SEDAMNAEST GODINA POSLIJEMirna reintegracija hrvatskoga Podunavlja: očekivanja, učinci, perspektive (1996.-1998.-2008. Vukovar, Kongresna dvorana Ružičkine kuće (Strossmayerova 25), 13. i 14. studenogi 2008. ORGANIZATOR Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Vukovar, Vukovar Programsko-organizacijski odbor Krešimir Bušić, Sandra …

VIŠE

Proba1: Novi web portal

          1. Altić, Mirela        Dr. sc.         Viši znanstveni suradnik     2. Babarović, Toni Mr. sc. Asistent-znanstveni novak 3. Balabanić, Ivan            VSS Asistent-znanstveni novak         1.  2.   3.  4. Barić, Marijan VSS Asistent-znanstveni novak5. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Viši znanstveni suradnik6. Brkljačić, Tihana Dr. sc. Znanstveni suradnik7. Burušić, Josip Dr. sc. Znanstveni suradnik8. Cvjetičanin, Ana SSS Financijski referent9. Čengić, Drago Dr. sc. Znanstveni savjetnik10. Čolić, Snježana Dr. …

VIŠE

područni centar dubrovnik

>>> SVEČANO OTVOREN PODRUČNI CENTAR DUBROVNIK 28. SVIBNJA 2011. Novosti – Izložba “Ljubav u Damasku” sirijskog umjetnika Eliasa Ayouba, 1. 2. 2017. – Predstavljanje knjige “Sebasta – grad svetog Vlaha” u Stonu i Dubrovniku, 31. 1. i 4.2. 2017. – Dr. sc. Viniciju B. Lupisu Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića – Predavanje dr. …

VIŠE