Izdvajamo Iz Novosti

4. tribina u Vukovaru: dr. sc. Saša Poljanec Borić i dr. sc. Drago Čengić

U prostorijama Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru održana je 16. ožujka 2012. godine 4. tribina iz ciklusa: “Dvadeset godina istraživanja Instituta Pilar”. Na tribini su, uz nazočnost predstavnika institucija i ustanova Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vukovara, vukovarskog Veleučilišta Lavoslav Ružička, Državnog arhiva u Vukovaru, FINE – Vukovar, Luke Vukovar, Općine …

VIŠE

Objavljen 12. broj časopisa PILAR

Veljače 2012. godine iz tiska je izašao 12. broj Časopisa za društvene i humanističke studije PILAR. Uz rasprave Zoran Grijaka, Aleksandra Gačića i Stipe Kutleše broj u Prilozima donosi, uz bilješku Ivana Rogića, članak Ive Pilara iz 1927. godine O sistematizovanju socijologije, a Gradivo je posvećeno odnosu Ive Pilara i …

VIŠE

Predstavljen zbornik LJUDSKA PRAVA ŽENA

Zbornik LJUDSKA PRAVA ŽENA predstavljen je 2. ožujka 2012. u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19/I. Knjigu su predstavile urednice iz Instituta Ivo Pilar Ivana Radačić i Jelka Vince Pallua te Helena Štimac Radin, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Inga Tomić-Koludrović, Sveučilište u Zadru i Željka Jelavić, …

VIŠE