Izdvajamo Iz Novosti

Predavanje dr. sc. Vinicija Lupisa o štovanju relikvijara svetaca u Vukovaru

U prigodi proslave blagdana sv. Bone mučenika, jednog od četiri nebeska zastitnika grada Vukovara, u organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – područnog centra Vukovar, Ogranka Matice hrvatske Vukovar i Franjevačkog samostana, u Pastoralnom je centru “sv. Bone” u Vukovaru 23. lipnja predavanje na temu: “Hrvatski krajevi i štovanje relikvijara …

VIŠE

Centar za urbanu i lokalnu povijest

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Novosti   Naziv Centar za urbanu i lokalnu povijest / Centre for Urban and Local History Sjedište Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19/I 10000 Zagreb Tel.: + 385 1 4886 034 Faks: + 385 1 …

VIŠE

Centar za urbane i ruralne studije

  Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Djelatnost ● Područja ● Publikacije ● Novosti     Naziv Centar za urbane i ruralne studije – CURS / Centre for Urban and Rural Studies   Sjedište Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19/I 10000 Zagreb Tel.: + 385 1 4886 814 …

VIŠE