Izdvajamo Iz Novosti

Obavijest o rezultatu natječaja za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda – polje povijest, rad u Centru Osijek (objava 14. 11. 2018.)

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, rad u Centru Osijek. Na navedeno radno mjesto izabrana je dr. sc. Ivana Jurčević. Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda – polje povijest, rad u Centru Osijek, 14. 11. 2018.

VIŠE

Obavijest o rezultatima natječaja za suradnička radna mjesta asistenta – polje psihologija, rad u središnjici Zagreb (objava 14. 11. 2018.) – obavijest o četiri radna mjesta

Izvršen je izbor na suradnička radna mjesta asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, za sljedeća radna mjesta: • radno mjesto asistenta pod točkom 1. natječaja – izabrana je Mirta Blažev • radno mjesto asistenta pod točkom 2. natječaja – izabrana je Marija Džida • …

VIŠE

Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja u 2018. godini

Marulićev trg 19/I, Zagreb. Ulaz u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta, 28. 11. 2018. – Natječaj za šest radnih mjesta asistenta – polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, 14. 11. 2018.    • Obavijest o rezultatima natječaja za suradnička radna mjesta asistenta …

VIŠE