Projekti

GENMOD Relational Gender Identities in Croatia

logo

Institut društvenih znanosti provodi projekt GENMOD Relational Gender Identities in Croatia: Modernization and Development Perspectives. − Projektni tim | − Novosti Cilj projekta je istraživanje rodnih identiteta muškaraca i žena u post-tranzicijskoj Hrvatskoj iz perspektive novih teorija modernizacije i razvoja. Cilj mu je istražiti predloženi predmet primjenom inovativnog metodološkog pristupa… Pročitaj više o GENMOD Relational Gender Identities in Croatia

VIŠE

Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human Rights (ISRF)

Komparativni istraživački projekt razmatra sličnosti i različitosti u politikama prostitucije u dvije države kroz analizu zakona, sudske prakse te narativa osoba koje se bave prostitucijom. U središtu su iskustava osoba koje se bave prostitucijom, koja su zanemarena u dosadašnjim istraživanjima prostitucije, a izuzetno su bitna za stvaranje učinkovitih i smislenih… Pročitaj više o Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human Rights (ISRF)

VIŠE

COST Action CA15122 Reducing Old-Age Social Exclusion (ROSEnet)

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Reducing old-age social exclusion: collaborations in research and policy (ROSEnet) (COST ACTION CA 15122). Jedan od velikih izazova za zemlje EU je socijalna isključenost starijih osoba. Riječ je o kompleksnim i raznolikim procesima i mehanizmima koji onemogućavaju starijim osobama pristup određenim pravima,… Pročitaj više o COST Action CA15122 Reducing Old-Age Social Exclusion (ROSEnet)

VIŠE

CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti. − Projekt CRO-WELL | Novosti Projekt Longitudialno istraživanje dobrobiti ima dva cilja. Prvi cilj je provjeriti stupanj u kojem se dobrobit mijenja tijekom vremena i jesu li obrasci tih promjena različiti za ljude različitih osobina. Drugi cilj je… Pročitaj više o CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti

VIŠE

JOBSTEM – Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole

Hrvatska zaklada za znanosti donijela je odluku o financiranju istraživačkog projekta “Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja” (JOBSTEM) voditelja dr. sc. Josipa Burušića, znanstvenog savjetnika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Projekt se vodi pod brojem IP-09-2014-9250,… Pročitaj više o JOBSTEM – Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole

VIŠE

COST-TN1302

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC) (COST-TN1302) Cilj je projekta umrežiti administratore istraživačkih projekata (uključujući pravno, administrativno i financijsko osoblje na sveučilištima i drugim istraživačkim institucijama) kako bi se prevladala izolacija, poticala mobilnost i potaknula… Pročitaj više o COST-TN1302

VIŠE

COST-TN1301

nstitut društvenih znanosti sudjeluje u projektu Sci-GENERATION – Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&I (COST-TN1301) Cilj je projekta okupiti izvrsne mlade znanstvenike iz bilo kojeg područja znanosti i kulture, i bilo koje regije, sa zadatkom umrežavanja mladih izvanrednih istraživača te stvaranja europske platforme kako bi… Pročitaj više o COST-TN1301

VIŠE

COST-TD Action TD1306

Institut društvenih znanosti sudjeluje u projektu New Frontiers of Peer Review (PEERE) (COST-ISCH Action TD1306) Cilj projekta je poboljšati efikasnost, transparentnost i odgovornost unutar procesa recenziranja u znanosti uz trans-disciplinarnu i među-sektorsku suradnju. To se može postići kroz: a) kvalitativnu i kvantitativnu analizu dvostrukog anonimnog recenziranja unutar različitih znanstvenih područja… Pročitaj više o COST-TD Action TD1306

VIŠE

COST-TUD Action TU1306

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS) (COST-ISCH Action TU1306) Glavni je cilj stvoriti istraživačku platformu temeljenu na odnosu između informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) i… Pročitaj više o COST-TUD Action TU1306

VIŠE

COST-TUD Action TU1305

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Social networks and travel behaviour (COST-TUD Action TU1305) Cilj je pokrenuti nov okvir za suradnju za različite istraživačke skupine u EU-u koje će razviti novu transportnu paradigmu temeljenu na ICT društvenim mrežama i njihovo naknadnom putnom ponašanje u urbanom okruženju. Projektom će… Pročitaj više o COST-TUD Action TU1305

VIŠE