Naslovna / Novosti / Projektipage 12

Projekti

COST-ISCH Action IS1309

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV) (COST-ISCH Action IS1309) Razlog za pokretanje projekta nalazi se u pretpostavci da trenutno kreirane politike, najprije na međunarodnoj razini, pa sve do nacionalnih politika, ne uzimaju sasvim u obzir rizike koji se u …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1308

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populismfor Democratic Politics (COST-ISCH Action IS1308) Cilj je okupiti znanstvenike kako bi se istražilo populističku političku komunikaciju i njezin utjecaj na demokratski politički život u cijeloj Europi. Projekt će dati temeljit …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1303

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Citizen’s Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives (CHIP ME) (COST-ISCH Action IS1210) Cilj je akcije stvoriti zajednicu istraživača i zainteresiranih strana i povezati postojeće inicijative koje donose kritičku stručnost u bioetici, društvenim studijima znanosti i tehnologije, genetskoj tehnologiji, …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1301

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (COST-ISCH Action IS1301) Cilj je akcije uskladiti istraživačke aktivnosti koje se trenutačno razvijaju na nekoliko europskih sveučilišta i istraživačkih instituta te stvoriti (virtualni) centar …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1210

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance (COST-ISCH Action IS1210) Projekt je započeo u svibnju 2013. godine i trajat će do svibnja 2017. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1209

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol) (COST-ISCH Action IS1209) Cilj projekta jest omogućiti razmjenu znanja u području politika prostitucije u Europi te razviti komparativne pristupe problemu. Akcija omogućava znanstvenicima koji se bave tim područjem da se povežu …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1207

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Local Public Sector Reforms: An International Comparison (COST-ISCH Action IS1207) Cilj projekta je osigurati platformu za uspostavu novog skupa komparativnog znanja o reformama lokalnog javnog sektora radi komparacije europske javne uprave. Projekt je započeo u ožujku 2013. godine i trajat će do …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1206

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Femicide across Europe (COST-ISCH Action IS1206) Projektom se uspostavlja prva paneuropska koalicija koja okuplja znanstvenice i znanstvenike iz europskih zemalja koji se bave femicidom, najvećim uzrokom prerane smrti žena u svijetu, kako bi pridonijeli uspostavljanju jasne terminologije i metodologije te izradi učinkovitih …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1205

  Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union (COST-ISCH Action IS1205) Cilj projekta jest unaprijediti znanja o ulozi društvenih predodžaba povijesti u procesima konstrukcije etničkih, nacionalnih i europskih identiteta i međugrupnih sukoba. Projekt potiče znanstvenu suradnju socijalnih psihologa …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1204

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL) (COST-ISCH Action IS1204) Projekt istražuje potencijal interdisciplinarne suradnje u području turizma, rekreacije, blagostanja, zdravlja i ekosistemskih usluga. Također, projekt nastoji izgraditi suradničke platforme kao i kanale za transfer znanja između istraživača, praktičara i upravnih tijela, kako …

VIŠE