Naslovna / Fotogalerija / Suradnja Sveučilišta u Georgiji i Instituta Ivo Pilar