Novosti

COST-TN1302

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC) (COST-TN1302) Cilj je projekta umrežiti administratore istraživačkih projekata (uključujući pravno, administrativno i financijsko osoblje na sveučilištima i drugim istraživačkim institucijama) kako bi se prevladala izolacija, poticala mobilnost i potaknula …

VIŠE

COST-TN1301

nstitut društvenih znanosti sudjeluje u projektu Sci-GENERATION – Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&I (COST-TN1301) Cilj je projekta okupiti izvrsne mlade znanstvenike iz bilo kojeg područja znanosti i kulture, i bilo koje regije, sa zadatkom umrežavanja mladih izvanrednih istraživača te stvaranja europske platforme kako bi …

VIŠE

COST-TD Action TD1306

Institut društvenih znanosti sudjeluje u projektu New Frontiers of Peer Review (PEERE) (COST-ISCH Action TD1306) Cilj projekta je poboljšati efikasnost, transparentnost i odgovornost unutar procesa recenziranja u znanosti uz trans-disciplinarnu i među-sektorsku suradnju. To se može postići kroz: a) kvalitativnu i kvantitativnu analizu dvostrukog anonimnog recenziranja unutar različitih znanstvenih područja …

VIŠE

COST-TUD Action TU1306

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS) (COST-ISCH Action TU1306) Glavni je cilj stvoriti istraživačku platformu temeljenu na odnosu između informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) i …

VIŠE

COST-TUD Action TU1305

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Social networks and travel behaviour (COST-TUD Action TU1305) Cilj je pokrenuti nov okvir za suradnju za različite istraživačke skupine u EU-u koje će razviti novu transportnu paradigmu temeljenu na ICT društvenim mrežama i njihovo naknadnom putnom ponašanje u urbanom okruženju. Projektom će …

VIŠE

COST-TUD Action TU1201

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned (COST-ISCH Action TU1201) Glavni je cilj stvoriti istraživačku platformu koja će obuhvatiti dodjeljivanje vrtova i njihovu važnost za održivi urbani razvoj u Europi. Uz to, proučavat će se njihov utjecaj …

VIŠE

COST-ISCH IS Action IS1410

  Institut društvenih znanosti sudjeluje u projektu The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY) Cilj projekta je stvoriti interdisciplinarnu mrežu znanstvenika koji bi proučavali kako na razvoj dječje pismenosti utječu promjene koje donosi digitalizacija komunikacije. Projekt je počeo u siječnju 2015. godine i trajat će do siječnja …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1409

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Gender and health impacts of policies extending working life in western countries Cilj je projekta unaprijediti znanstvene spoznaje o utjecaju roda na produljenje životnog vijeka te na zdravlje i ekonomske dobrobiti starijih radnika u Europi, izričito s obzirom na različite potrebe žena …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1405

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Building Intrapartum Research Through Health ̶ an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH) Glavni je cilj projekta poboljšati dobrobit rodilja i novorođenčadi te ekonomsku održivost usluga za rodilje diljem Europe unapređivanjem znanstvenih spoznaja o normalnoj …

VIŠE

COST-ISCH Action IS1404

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ) (COST-ISCH Action IS1404) Promjene u razvoju osnovnih vještina čitanja danas sve više zabrinjavaju, a pismenost je jedan od ključnih čimbenika u strategiji rasta EU-a (Europe 2020). Istraživanja pokazuju da količina vremena provedenog u …

VIŠE