Mirela Altić

Mirela Altić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Mirela
Prezime:
Altić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Povijest
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
3/II
Broj telefona:
+385 1 4886 834
E-mail adresa:
Mirela.Altic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
mirela.altic@gmail.com
Publikacije:
18 autorskih knjiga (od toga dvije na stranom jeziku), 23 rada kao poglavlja u knjigama, 73 izvorna znanstvena rada, 24 rada u zbornicima skupova (od toga 12 s međunarodnom recenzijom). - http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=209401

Projekti:

1. Topografske karte 18. i 19. stoljeća“, od 1994. do 1996, u statusu znanstvenog novaka;
2. Izvori za hrvatsku povijest, od 1996. do 2002., u statusu znanstvenog novaka;
3. Prva sustavna katastarska izmjera Hrvatske i Slavonije projekt mladih znanstvenika, 1997.-2000., u statusu glavnog istraživača;
4. Međunarodni istraživački projekt Triplex Confinium, od 1998. do 2002., u statusu zanstvenog suradnika;
5. Povijesni atlas gradova, 2001.-2006., u statusu voditelja projekta;
6. Povijesni atlas gradova - povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova, od 2007., u statusu voditelja projekta;
7. Dalmatinski katastri 19. stoljeća, od 2007., u statusu suradnika.

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2005.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor geo znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1999.
Ustanova:
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za geografiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Nacionalna povijest, pomoćne povijesne znanosti
Znanstveni interesi:

Povijesna kartografija, povijesna geografija, urbana i lokalna povijest

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Sudjelovala na 55 međunarodna znanstvena skupa i 34 domaćih znanstvenih skupova
Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica 3 međunarodne udruge i jedne domaće udruge.

Nastavna djelatnost:

Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u statusu naslovnog izvanrednog profesora drži kolegije: "Uvod u čitanje starih karata" i "Kartografski izvori za hrvatsku povijest". Na Odsjeku za povijest Sveučilišta u Puli kolegij: "Povijesna kartografija/povijesna geografija".

Nagrade i priznanja u području znanosti:

- 2004. nagrada Matice hrvatske "Oton Kučera" za najbolju znanstvenu knjigu godine – za knjigu "Povijesna kartografija - kartografski izvori u povijesnim znanostima".
- 2009. Nagrada grada Bjelovara za Atlas grada Bjelovara i znanstveni doprinos proučavanju povijesti grada.
- 2013. Nagrada grada Siska za Atlas grada Siska i znanstveni doprinos proučavanju povijesti grada.
- 2014. Zlatna povelja Matice hrvatske za knjigu “Hrvatsko-slovenska granica na rijeci Dragonji”.
- 2016. Nagrada grada Hrvatske Kostajnice za knjigu Povijesni atlas grada Hrvatske Kostajnice i ukupni doprinos istraživanju povijesne baštine grada.
- 2017. Nagrada Novog lista Gorančica za najbolje književno ostvarenje za 2016. godinu za knjigu "Gomirje: povijest, identitet i fenomeni prožimanja".